08 april 2021

Mitsubishi & De Dwalende Ondernemingsraad

HERO - Uitspraak Ondernemingskamer Hof Amsterdam 4 maart 2021. Een van de hoofdrolspelers in het spel dat herstructurering en recovery heet, is de Ondernemingsraad (de OR). Een groot aantal besluiten van een ondernemer kan niet genomen worden anders dan met instemming van de OR. Weer andere besluiten mogen door een ondernemer niet genomen worden als hij niet eerst de OR in de gelegenheid heeft gesteld advies uit te brengen. Een van de besluiten waarover een ondernemer de OR advies moet vragen is een besluit tot reorganisatie. In de hier te bespreken casus kwam de OR bij de Ondernemingskamer (Hof Amsterdam) tevergeefs op tegen zo’n reorganisatiebesluit. Wat was er aan de hand?


Bekijk download