07 september 2018

Ontbinding van borgtochtovereenkomst mogelijk ondanks eenzijdigheid?

JURIDISCH UP TO DATE - De overeenkomst van borgtocht is een overeenkomst die veelvuldig door financiers in het economisch verkeer wordt ingezet ter verkrijging van extra niet-goederenrechtelijke zekerheid dat zij het aan de schuldenaar uitgeleende bedrag terugbetaald zullen krijgen.1 De Hoge Raad heeft recentelijk een voor de financieringspraktijk belangwekkend arrest gewezen, waardoor de borgtochtovereenkomst opnieuw in de schijnwerpers is gekomen.


Bekijk download