15 mei 2019

Opdrachtnemer kan niet verantwoorden wat hij met verkregen gelden heeft gedaan

SMARTNEWZ - In deze zaak bij de kantonrechter vordert eiser de terugbetaling van een bedrag dat door eiser is verstrekt aan gedaagde. Gedaagde doet een beroep op verjaring. De rechtbank gaat hier niet in mee, nu eiser tijdig een brief heeft overgelegd aan gedaagde waarin hij zich ondubbelzinnig voorbehoudt op zijn recht op nakoming als bedoeld in art. 3:317 lid 1 BW. Gedaagde slaagt bovendien niet in zijn bewijsopdracht. Gedaagde kan – als opdrachtnemer – niet verantwoorden wat er met het geld is gebeurd. Gedaagde wordt veroordeeld tot terugbetaling van de ontvangen gelden.


Bekijk download