12 februari 2016

Pandhouder ook bevoegd om aan de verpande vordering verbonden zekerheidsrechten uit te winnen

JURIDISCH UP TO DATE - Een pandrecht is een beperkt recht, strekkende om op de daaraan onderworpen goederen (het ""onderpand") een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen, zo bepaalt artikel 3:227 BW. Het onderpand kan in feite ieder goed zijn dat geen registergoed is. (Betreft het onderpand een registergoed, dan gaat het uiteraard niet om een pandrecht, maar om een recht van hypotheek.) In dit artikel staat de verpanding van vorderingen op naam centraal en dan met name de vraag welke bevoegdheden aan de houder van een pandrecht op een dergelijke vordering toekomen. Recent heeft de Hoge Raad zich daar (opnieuw) over uitgelaten.


Bekijk download