01 februari 2019

Restrictieve uitleg van de beschermingsgedachte bij de particuliere borgtocht

JUTD - Het gerechtshof Amsterdam is bij arrest van 18 december 2018 ingegaan op de zorgplicht van de bank bij een particuliere borgtocht. Het is bekend dat de bank een zorgplicht in acht heeft te nemen jegens de particuliere borg. Op grond van die zorgplicht moet de bank de borg onder meer zorgvuldig inlichten over de betekenis, de gevolgen en de risico's van de borgstelling. De zorgplicht beoogt bescherming te bieden aan de borg en wordt mede ingevuld door de achtergrond, relevant ervaring en mate van deskundigheid van zowel de kredietverstrekker als de borg. In dit arrest lijkt het hof echter voorbij te gaan aan de kwaliteit van de borg en het hof overweegt dat dat de particuliere borg moet worden beschermd tegen eigen ondoordachtheid over de financiële gevolgen van de borgtocht. Daarmee lijkt de beschermingsgedachte bij de particuliere borgtocht wat verder te zijn verruimd.


Bekijk download