20 januari 2021

Vanaf 1 juli 2021 aanpassing van regels voor bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

VAST - Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Deze wet bevat onder meer wijzigingen in de voorschriften voor statuten van rechtspersonen. De wet is ook voor bestuurdersaansprakelijkheid van belang, omdat hiermee onder meer een wijziging van art. 2:138/248 BW en een verruiming van de reikwijdte van art. 2:138 BW wordt ingevoerd.


Bekijk download