27 februari 2019

Verplichtigen uit distributieovereenkomst onverminderd van toepassing na contractsovername concurrent

SMARTNEWZ - Contract tussen AkzoNobel en Coatings wordt overgenomen door een concurrent van Coatings, namelijk Spectrum. In het contract waren afspraken vastgelegd over de levering en distributie van autolakken. Na de contractsovername komen Spectrum en Coatings in onenigheid over diverse bepalingen van het contract. De rechtbank oordeelt echter dat Coatings haar verplichtingen uit het contract moet nakomen. Dat Spectrum bepaalde klanten van Coatings zélf zou hebben benaderd doet daar niet aan af. Die mogelijkheid bood het contract simpelweg.


Bekijk download