12 december 2018

Verplichting om verkooprestrictie op te leggen aan afnemers is niet in strijd met art. 101 VWEU

SMARTNEWZ - Partijen zijn overeengekomen dat de koper de gekochte pannen slechts in Brazilië mocht verkopen. Ook is overeengekomen dat de koper deze verkooprestrictie moest opleggen aan haar afnemers. Koper is die verplichting niet nagekomen en stelt zich op het feit dat de overeengekomen verkooprestrictie in strijd zou zijn met art. 101 VWEU. Koper heeft in dat kader evenwel niets relevants gesteld, zodat het gerechtshof tot de conclusie komt dat niet aannemelijk is dat sprake is van strijd met art. 101 VWEU.


Bekijk download