16 februari 2018

Voormalig bestuurder aansprakelijk voor boedeltekort in faillissement

JUTD - In een faillissement komt de curator vrijwel nooit curator toe aan volledige voldoening van alle vorderingen van de schuldeisers. Onder bepaalde omstandigheden kan de curator de bestuurders van de vennootschap verantwoordelijk én aansprakelijk houden voor dit boedeltekort. Indien de aansprakelijkheid van de bestuurders komt vast te staan, dienen de bestuurders het boedeltekort te vergoeden. In deze kwestie hield de curator zowel de huidige als de voormalig bestuurder aansprakelijk voor het boedeltekort. Volgens de curator heeft de voormalig bestuurder bij de overdracht van het bestuurderschap onvoldoende onderzoek gedaan naar zijn opvolger. Zijn opvolger heeft allerlei handelingen verricht waardoor het faillissement onontkoombaar was. Desalniettemin houden zowel de rechtbank als het gerechtshof (ook) de voormalig bestuurder aansprakelijk voor het boedeltekort. Volgens het hof dient een bestuurder deugdelijk onderzoek te doen naar diens opvolger.


Bekijk download