21 februari 2021

WHOA-uitspraak: verzoek tot aanwijzing herstructureringsdeskundige afgewezen

HERO - De rechtbank Noord-Nederland heeft zich gebogen over het verzoek tot aanwijzing van een bepaald persoon (X) als herstructureringsdeskundige in een WHOA-traject. De deskundigheid van de betreffende persoon staat niet ter discussie, maar wel is gebleken dat X bij de voorbereiding betrokken is geweest. Volgens de rechtbank dient de herstructureringsdeskundige onpartijdig en onafhankelijk te zijn, en kan er in dit geval niet zonder meer van worden uitgegaan dat X vrij staat om als herstructureringsdeskundige op te treden. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat X niet kan worden aangesteld als herstructureringsdeskundige maar dat verzoekers alsnog andere mogelijk te benoemen herstructureringsdeskundigen moeten voordragen in haar (aanvullende) verzoek.


Bekijk download