Download dit artikel als PDF 06 juni 2017

Apothekers, let op bij weigeren afgifte medicijnen in een spoedeisend geval

Een patiënt uit een woongroep voor cliënten met autisme, ADHD en een licht verstandelijke beperking klaagt over pijn en blijkt een flinke ontsteking te hebben. Een apothekersassistent die hij hiervoor benadert weigert echter spoedeisende medicatie af te leveren. De betreffende apotheek heeft namelijk andere afspraken over de levering van medicijnen met de woongroep. Wat weegt zwaarder?

De moeder van de patiënt is het niet eens met de weigering van de apothekersassistent. Ze verwijt de apotheker dan ook dat haar assistente heeft geweigerd om farmaceutische spoedhulp te verlenen. De apotheker geeft aan dat de assistente de levering mocht weigeren, omdat daar afspraken over bestonden tussen de stichting van de woongroep en de apotheek. De stichting verleent namelijk zelf alle farmaceutische spoedzorg via haar eigen 24-uursapotheek. Reden hiervoor is het borgen van de medicatieveiligheid van de cliënten: de 24-uursapotheek heeft inzage in het medicatiedossier van haar cliënten en de aangeklaagde apotheek heeft dat niet. De moeder laat het er niet bij zitten en stapt naar het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Tekortgeschoten in de zorgplicht
Het Regionaal Tuchtcollege overweegt dat een apotheek in geval van spoedeisendheid slechts onder zwaarwegende omstandigheden de afgifte van medicatie mag weigeren. De apotheek moet in zo’n geval borgen dat de patiënt alsnog zo snel mogelijk op een andere manier over het medicijn had kunnen beschikken. Het Tuchtcollege geeft aan dat dit bijvoorbeeld kan door het recept alvast door te sturen naar de apotheek die een contract heeft met de patiënt of de instelling waar de patiënt verblijft.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de apotheker is tekortgeschoten in haar zorgplicht: de apotheker moet namelijk borgen dat een patiënt op een zo adequaat mogelijke manier wordt geholpen, zeker in spoedeisende gevallen. De apotheker krijgt een waarschuwing.

Artikel in Pharmaceutisch Weekblad
Wilt u meer weten over deze uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege, dan verwijzen wij u naar het artikel van Catelijne Bach en Jolijn Geven in het Pharmaceutisch Weekblad. Catelijne en Jolijn zijn beiden lid van ons Brancheteam Zorg. Voor meer informatie kunt u ook met hen contact opnemen.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).