Download dit artikel als PDF 07 december 2015

Asbestverwijderingsbedrijven hebben geen milieuvergunning meer nodig

Met ingang van 1 januari 2016 komen asbestverwijderingsbedrijven onder de werking  van het Activiteitenbesluit milieubeheer te vallen. De verplichting om een omgevingsvergunning milieu te hebben vervalt. In plaats daarvan moeten deze bedrijven voortaan voldoen aan de milieuregels uit het Activiteitenbesluit. Maar wat betekent dit nu exact?

OBM
De regels uit het Activiteitenbesluit gaan gelden voor de bedrijfslocatie van waaruit wordt gewerkt, dus waar de op- en overslag van het op locatie verwijderde asbest plaatsvindt.

Vanwege de strenge Europese afvalregels kan de vergunningplicht niet volledig worden opgeheven. De omgevingsvergunning milieu vervalt, maar deze wordt vervangen door de OBM (Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets). Deze figuur kennen we al voor een aantal afvalactiviteiten (bijvoorbeeld voor autodemontagebedrijven). Aan de OBM kunnen geen voorschriften worden verbonden. De OBM fungeert als een soort verkeerslicht. Dat staat op rood, totdat de OBM wordt verleend. Dan springt het op groen en zijn de regels uit het Activiteitenbesluit van toepassing.

Voordelen OBM
Ten opzichte van een omgevingsvergunning milieu kent de OBM een aantal voordelen. Om asbest te mogen opslaan is éénmaal een OBM nodig, namelijk bij de oprichting van het bedrijf of de aanvang van de activiteit. Daarnaast moet de start van de activiteit worden gemeld. Daarbij dient de melder een aantal gegevens te verstrekken, maar de administratieve rompslomp is beperkt. Bij latere relevante wijzigingen volstaat een melding. Een kanttekening moet nog wel worden gemaakt. Een asbestverwijderingsbedrijf met een OBM mag maximaal 50 ton asbest opslaan. Bij het opslaan van meer asbest is wel een omgevingsvergunning milieu vereist.

Asbestverwijderingsproces
Het Asbestverwijderingsbesluit en de Arbeidsomstandighedenwet blijven overigens relevant. Zo blijkt daaruit dat asbest op de verwijderingslocatie uitsluitend in verpakking aanwezig mag zijn. De regels in het Activiteitenbesluit zijn van deze regelgeving afgeleid. Zo mag asbest op de bedrijfslocatie van het asbestverwijderingsbedrijf uitsluitend aanwezig zijn in een container en verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van voldoende dikte en sterkte. Als het asbestverwijderingsbedrijf asbest van verschillende saneringen samenvoegt in een container, moet hij per container vastleggen van welke saneringen het asbest afkomstig is. Deze gegevens moeten tenminste vijf jaar worden bewaard. Voor het toezicht en de handhaving van het totale asbestverwijderingsproces blijven de regels uit het Asbestverwijderingsbesluit en de Arbeidsomstandighedenwet onverkort van kracht.

De wetswijziging leidt tot  meer duidelijkheid en vermindering van de administratieve lasten van de asbestverwijderingsbedrijven. Ook draagt de wijziging bij aan het ontstaan van een level playing field in asbestland.

Wilt u meer weten over deze uitspraak, dan kunt u contact opnemen met Wilbert van Eijk. Wilbert  is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het milieustrafrecht en maakt deel uit van het Brancheteam Afval en Recycling.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).