Download dit artikel als PDF 18 december 2015

Belangrijke bijdrage VIL aan INSOLAD jaarcongres en jaarboek

In het kader van het jaarcongres van INSOLAD, de Vereniging Insolventierecht Advocaten, verscheen ook dit jaar weer een jaarboek. Dit boek draagt, net als het jaarcongres dat op 27 november in Eindhoven werd gehouden, de titel “de Gereedschapskist van de Curator”.

Het jaarboek bevat artikelen van verschillende auteurs uit wetenschap en praktijk. VIL heeft in de afgelopen jaren regelmatig een bijdrage aan het jaarboek geleverd. Ook in deze editie was dat het geval. Bart Louwerier heeft een artikel geschreven met als titel het “gereedschap” van artikel 57 lid 3 Fw. In dit artikel wordt ingegaan op de rol van de curator als belangenbehartiger van schuldeisers met een bijzondere positie (bevoorrechte schuldeisers).

Mart Franken behandelde de bevoegdheid van de curator om pand- en hypotheekhouders om een termijn te stellen waarbinnen zij hun rechten moeten uitoefenen, bij gebreke waarvan de curator het onderpand kan opeisen. Zijn artikel heeft als titel ‘Artikel 58 lid 1 FW: een geducht wapen?Frank Smetsers zat namens VIL in de eindredactie van het jaarboek en in de commissie die het jaarcongres organiseerde.