Download dit artikel als PDF 18 november 2020

BENG!!

De bouw krijgt per 1 januari 2021 te maken met nieuwe energieprestatie-eisen. Alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, dient vanaf die datum bij de omgevingsvergunningaanvraag te voldoen aan de energieprestatie-eisen zoals vastgelegd in BENG. Voor overheidsgebouwen gelden de eisen overigens al vanaf 1 januari 2019, omdat de overheid een voorbeeldfunctie heeft.

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. De BENG-eisen vloeien voort uit het Energie Akkoord voor duurzame groei (opgenomen in het bekende Klimaatakkoord) en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPDB). BENG vervangt de al meer dan twee decennia gebruikte EPC-berekening (Energie Prestatie Coëfficiënt) en heeft als doel het (verder) terugdringen van de CO2-uitstoot. De wijzigingen ten aanzien van de BENG-eisen komen in het Bouwbesluit. De berekeningsmethodiek beslaat drie onderdelen. Vereenvoudigd weergegeven zijn dat:

  1. Hoeveel energie is nodig voor verwarmen en (eventueel) verkoelen?
  2. Hoeveel fossiele energie is daarvoor nodig?
  3. Wat is het aandeel hernieuwbare energie?

Grenswaarden
Om te voldoen aan de BENG-eisen zijn er grenswaarden gesteld. De BENG-eisen zijn per gebouwtype verschillend. Voor het vaststellen of een nieuw gebouw aan BENG voldoet is ook een nieuwe bepalingsmethodiek ontwikkeld. Deze is vastgelegd in de NTA (Nederlands Technische Afspraak) 8800:2020 “Energieprestatie van gebouwen-bepalingsmethode”.

Energielabel
Ook het energielabel dat is gekoppeld aan gebouwen wordt voortaan gebaseerd op deze NTA 8800:2020 en wel op het hierboven genoemde tweede onderdeel van de berekeningsmethodiek. De berekening zal, doordat er meer details kunnen worden meegenomen, nauwkeuriger worden. Daardoor is de verwachting dat de energielabels realistischer zullen zijn. Het zal ervoor zorgen dat gebouwen wellicht op een ander energielabel uitkomen. De huidige energielabels blijven nog 10 jaar geldig, ook wanneer er volgens de oude methodiek beter wordt gescoord dan met de nieuwe. Wanneer blijkt dat dit andersom is, mag er natuurlijk een nieuw energielabel worden afgegeven.

Temperatuuroverschrijding
Tegelijkertijd met invoering van BENG wordt een eis gesteld aan het verminderen van een mogelijke temperatuuroverschrijding in woningen. De hiervoor te hanteren berekeningsmethodiek volgt ook uit de NTA 8800:2020. De te berekenen waarde per gebouw mag niet boven een bepaalde grenswaarde uitkomen. Deze eis geldt voor woningen die geen koelsysteem hebben, zoals externe koudelevering of een waterpomp met koelfunctie. Deze regeling is bedoeld ter voorkoming van te grote opwarming van gebouwen in de alsmaar warmer wordende zomers. Wanneer een woning wel een actief koelsysyteem heeft, wordt er automatisch aan de eisen voldaan voor het verminderen van een mogelijke temperatuuroverschrijding.

BENG is een volgende en waarschijnlijk niet laatste stap naar een zoveel mogelijk energieneutrale woon- en werkomgeving voor iedereen in Nederland.

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Rob van Seumeren. Rob is lid van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).