Download dit artikel als PDF 29 juni 2017

Bescherming van productnamen: Europa en China gaan nauwer samenwerken

De EU en China gaan samenwerken in de strijd tegen misbruik van beschermde aanduidingen voor Chinese en Europese producten. Op 2 juni 2017 is overeenstemming bereikt over een lijst van 200 geografische aanduidingen van levensmiddelenproducten die door zowel de EU als China zullen worden beschermd. Zowel de EU als China willen met de samenwerking imitatie en misbruik van beschermde producten beperken en voorkomen.

De lijst bevat bekende en minder bekende producten, zoals de Chinese Jinghe gojibes en Pu-Er thee en Europese producten zoals Champagne en Feta. De producten hebben gemeen dat zij een min of meer unieke herkomst hebben en er veel namaak op de markt wordt aangetroffen. De lijst maakt onderdeel uit van de onderhandelingen die nu worden gevoerd om te komen tot een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en China.

Europese bescherming
In Europees verband is al veel langer (sinds 1992) sprake van bescherming van productnamen. Er zijn 3 soorten Europese bescherming:

  1. Beschermde Geografische Aanduiding (BGA),
  2. Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS),
  3. Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB).

Deze beschermde benamingen worden vastgesteld door de Europese Commissie (EC).

Beschermde Geografische Aanduiding
Een BGA wordt verleend aan producten die men maakt of verwerkt in een bepaalde regio. Er moet een connectie zijn tussen de regio en de eigenheid van het product. Tenminste een van de productiestadia moet in het gebied plaatsvinden. Een bekend voorbeeld is de aanduiding Gouda Holland. Deze beschermde benaming mag niet verward worden met de onbeschermde aanduiding “Gouda”, die een type kaas aanduidt die overal ter wereld wordt (na)gemaakt.

Gegarandeerde Traditionele Specialiteit
Voor het verkrijgen van de aanduiding GTS is de herkomst niet relevant, maar wel dat er sprake is van een traditionele productsamenstelling of productiemethode (die ten minste 30 jaar voort heeft geduurd). In Nederland zijn Hollandse Nieuwe en Boerenkaas bekende voorbeelden.

Beschermde Oorspongsbenaming
Een BOB is een soortgelijke aanduiding, maar hier moet het verband tussen het grondgebied en het product (en de grondstoffen die hiervoor gebruikt worden) nog strikter zijn en er moet sprake zijn van productie volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze. Zo mag een wijn alleen een BOB-aanduiding krijgen als alle druiven ook daadwerkelijk uit het gebied komen. Bij een BGA is die eis iets soepeler (85%). Alle productiestadia van een product met een BOB dienen in het gebied plaats te vinden. De delicate aardappel Opperdoezer Ronde is een goed voorbeeld van een product met een Beschermede Oorsprongsbenaming.

Lidstaten kunnen bij de EC verzoeken indienen om een beschermde aanduiding te verlenen aan een product. Dit gebeurt regelmatig, nadat de aanvraag is voorgelegd aan de markt. Indien er geen bezwaar wordt gemaakt, en aan de overige vereisten is voldaan, wordt de aanduiding toegekend.

De herkomst van producten is steeds belangrijker voor de consument èn het bedrijfsleven. De consument heeft recht om te weten waar een product vandaan komt en dat het product voldoet aan de kwaliteitseisen die aan de goede naam van het product verbonden zijn. Maar ook de producten heeft belang bij en recht op bescherming.

Sancties bij overtredingen
Gebruik van beschermde aanduidingen voor producten die niet aan de vereisten voldoen is uiteraard verboden. Controles en sancties worden dan ook steeds strenger. In de afgelopen jaren is er bijvoorbeeld grootschalige fraude geconstateerd met de herkomstaanduidingen van olijfolie. Dergelijke gebeurtenissen zullen er voor zorgen dat dit onderwerp op de agenda blijft staan en nu dus niet alleen in de EU, maar ook in de samenwerking met China.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Frank Smetsers. Frank is lid van het brancheteam Food.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).