Download dit artikel als PDF 08 september 2021

Blogserie vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten (1) - De basistest

Door Mark Kersten

Om toegelaten te worden tot de Beroepsopleiding Advocaten is het van belang dat een beoogd advocaat-stagiair voldoet aan een aantal vereisten vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Vanaf 1 maart 2021 is daar een nieuwe voorwaarde aan toegevoegd. Iedere advocaat-stagiair die begint met de vernieuwde beroepsopleiding is sinds maart verplicht de basistest van de NOvA af te leggen. Deze test geeft de advocaat-stagiair inzicht in het niveau van zijn of haar juridisch-inhoudelijke kennis.

Inhoud van de basistest
De basistest ziet op de drie hoofdrechtsgebieden: privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht. Meer specifiek op de kennis die door de beoogd advocaat-stagiair is verworven in het kader van het civiel effect. Met het civiel effect wordt de toegang tot, onder andere, de advocatuur bedoeld. Om tot de Beroepsopleiding toegelaten te worden dient een beoogd advocaat-stagiair reeds in het bezit te zijn van een ‘verklaring civiel effect’, hetgeen aantoont dat hij of zij de benodigde vakken voor toelating heeft gehaald aan de universiteit. De test ziet dus niet op nieuwe, maar op reeds verworven, universitaire kennis.

Concreet bestaat de test uit 60 multiple choice vragen die binnen een tijdsbestek van 2 uur beantwoord dienen te beantwoorden. Daarbij is het toegestaan om gebruik te maken van een wettenbundel. Om een beeld te krijgen van de moeilijkheidsgraad heeft de NOvA de eindtermen en een aantal testvragen beschikbaar gesteld op hun website.

Diagnostisch karakter
Doordat de uitslag van de basistest een diagnostisch karakter heeft, heeft de uitkomst van de test geen gevolgen voor de toelating tot de Beroepsopleiding Advocaten. Mochten er kennishiaten aanwezig zijn, dan is het aan de aankomend advocaat-stagiair om zijn of haar kennis bij te spijkeren. Het is dat hij of zij hier zelf zorg voor draagt, maar ook de NOvA biedt (tegen betaling) een bijspijkermodule aan.  

Achterliggende gedachte
Doordat de focus in de vernieuwde beroepsopleiding ligt op toegepaste kennis, vaardigheden en ethiek is het enerzijds begrijpelijk dat de NOvA met deze test wil garanderen dat ook de juridisch-inhoudelijke kennis van instromers op peil is. In dat kader is het echter vreemd dat een deelnemer geen minimumscore hoeft te behalen. Anderzijds, dient iedere deelnemer reeds in het bezit te zijn van een verklaring civiel effect waarmee hij of zij aantoont dat zij de getoetste kennis beheerst. Vanuit dat oogpunt is het dan weer begrijpelijk dat deelnemers geen minimumscore hoeven te behalen.

Om welke reden de basistest is geïntroduceerd, is dus niet volkomen duidelijk. Persoonlijk zie ik het als een opfriscursus die de beoogde advocaat-stagiaires op scherp zet voor het échte werk.

Wilt u meer weten over deze blog of de andere blogs uit deze reeks, dan kunt u contact opnemen met Mark Kersten.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).