Download dit artikel als PDF 10 november 2016

Blurring: ‘Wilt u een wijntje bij uw nieuwe kapsel?’

Om de leegloop van winkels en de groei aan leegstaande panden in winkelstraten te stoppen, willen winkeliers dat het winkelen meer een beleving wordt. Door iets extra’s te bieden hopen ze meer klanten aan te trekken. Bijvoorbeeld door een drankje te serveren. Met een wijntje bij de kapper zit je namelijk toch net iets relaxter in de stoel. Food combineren met non-food. De retail vermengt zich zo steeds vaker met de horeca. Deze vervaging wordt ‘blurring’ genoemd. Maar is dit eigenlijk overal wel toegelaten? Oftewel, waar moet u als pandeigenaar allemaal op letten als er binnen uw pand ‘geblurred’ wordt

Huurrecht
In de meeste huurovereenkomsten is bepaald op welke wijze de huurder het gehuurde mag gebruiken. Ook staat er wat de bestemming van het gehuurde is. Als er afwijkend gebruik wordt geconstateerd, kan dat een reden voor acties zijn. Denk hierbij aan het aanspreken op niet nakoming of zelfs opzegging of ontbinding van de huurovereenkomst. Hoe specifieker de bestemming van het gehuurde is benoemd in de huurovereenkomst, hoe minder ruimte er is voor blurring. Want zomaar een andere functie zoals horeca toevoegen aan het gehuurde, mag niet zonder toestemming van de verhuurder. Maar als een pand of ruimte verhuurd is met de bestemming ‘bedrijfsruimte’, biedt dat wel weer meer mogelijkheden. Het is dus goed om na te gaan wat er precies verhuurd wordt en wat de (gewenste) bestemming ervan exact is. Als het niet gewenst is dat in het pand horeca wordt uitgeoefend, zal er een beperkte bestemming moeten worden opgenomen. Maar gunt u de huurder juist meer flexibiliteit, dan is het opnemen van een ruime bestemming beter op zijn plaats.

Bestemmingsplan
Naast de bestemming die huurder en verhuurder samen overeenkomen voor het pand dat verhuurd wordt, speelt ook het bestemmingsplan een belangrijke rol. Het bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Is de bestemming van het betreffende pand in het bestemmingsplan aangeduid als ‘detailhandel’, zal horeca over het algemeen niet ter plaatse toegestaan zijn. Sommige bestemmingsplannen bieden echter wel de mogelijkheid dat een beperkt aantal vierkante meters gebruikt wordt voor horeca of een andere aan de hoofdbestemming ondergeschikte bestemming. Het is daarom zaak om in het bestemmingsplan goed te controleren wat de mogelijkheden zijn. Want als het gebruik afwijkt met wat er in het bestemmingsplan is opgenomen, kan de gemeente daartegen handhavend optreden. En dit optreden kan zelfs rechtstreeks tegen de verhuurder of pandeigenaar plaatsvinden.

Andere bestemming
Mocht een mengvorm van detailhandel en horeca wenselijk zijn maar laat het bestemmingsplan dat niet toe, dan kan de gemeente gevraagd worden de bestemming te wijzigen of een afwijkingsvergunning te verlenen. Bij een beperkte afwijking en mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden die in het bestemmingsplan zelf of in de lijst bij het Besluit omgevingsrecht staan, kan volstaan worden met een eenvoudige procedure. Vaak zien we echter dat buurtgenoten niet altijd even blij zijn met dit soort initiatieven. Dit komt omdat ze een zeker mate van overlast vrezen. Zij kunnen in actie komen tegen de vergunning of tegen het nieuwe bestemmingsplan. Daar moet dus wel rekening mee gehouden worden.

Blurren of niet
De keuze om te gaan blurren hangt van een aantal zaken af. Per pand zal gekeken moeten worden wat de bestemming is volgens het bestemmingsplan. Verder zal besloten moeten worden welke functies wenselijk zijn in het pand. Een combinatie van deze twee bepalen of een ruim gebruik en een ruime bestemming in een huurovereenkomst kan worden opgenomen. Pas dan kan de betreffende winkelier daadwerkelijk besluiten om te blurren of niet.

Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden van blurring binnen uw pand, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten Vastgoed & Omgeving.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).