Download dit artikel als PDF 24 januari 2014

Boete van € 5.000.000 wegens onveilige situatie. Hoe veilig is uw bedrijf?

Het Openbaar Ministerie heeft op 21 januari 2014 een boete van € 5.000.000 geëist in de strafzaak tegen het bedrijf Dow Benelux B.V. De hoogte van de boete is mede gelegen in het feit dat sprake zou zijn van een zeer onveilige werksituatie, terwijl Dow Benelux B.V. een zogenaamd ‘BRZO-bedrijf’ is.

Ondernemingen die werken met chemische stoffen vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO). Doelstelling van het BRZO is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe een aantal eisen aan ondernemingen die onder de werking van dit besluit vallen. Zo dienen BRZO-ondernemingen bijvoorbeeld over een veiligheidsbeleid en een veiligheidsbeheersysteem te beschikken. Het niet voldoen aan de eisen die het BRZO stelt, is een strafbaar feit. En daarbij kan niet alleen de onderneming, maar ook een leidinggevende daarvan strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor het overtreden van deze wet- en regelgeving.

Om strafvervolging en de oplegging van (hoge) boetes te voorkomen, is het van belang te weten welke wet- en regelgeving op uw bedrijf van toepassing is. De specialisten van de sectie Vastgoed & Omgeving kijken graag met u mee. Voorkomen is immers beter dan genezen. Mocht u of uw bedrijf toch onderwerp zijn geworden van een strafrechtelijk onderzoekm dan staan onze specialisten van de sectie Ondernemingsstrafrecht & Bestuurlijke Handhaving voor u klaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr Wilbert van Eijk

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).