Download dit artikel als PDF 11 januari 2021

Brancheleden zorg - Wouter van Loon

Wij werken met diverse brancheteams die gevormd worden door advocaten die een specifieke kennis of passie hebben voor de betreffende branche. Daardoor weten zij precies wat er binnen de sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen het beste op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezighoudt. Maar wie zijn deze advocaten eigenlijk? Middels vier korte vragen presenteren wij ze graag aan u.

Dit keer is het de beurt aan Wouter van Loon, brancheteam zorg:

1. Waarom maak je onderdeel uit van dit brancheteam?
Al ruim 8 jaar ben ik werkzaam voor partijen in de zorg. In die tijd heb ik allerlei mooie verschillende partijen geadviseerd over uiteenlopende zaken. Van aanbieders van dyslexie, apotheken en GGZ-instellingen die te maken hadden met (materiële) controles van verzekeraars tot een internationaal farmaceutisch bedrijf dat zich in Nederland wilde vestigen. En van grote groepen zorgaanbieders die juridische ondersteuning nodig hebben bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars tot een instelling van jeugdzorg die haar activiteiten moest beëindigen en al haar cliënten (incl. de dossiers) diende over te dragen aan andere zorgaanbieders.

2. Welk specialisme breng je mee in het brancheteam?
In 2018 heb ik de specialisatieopleiding Gezondheidsrecht van de Grotius Academie gevolgd en gehaald. Aan de hand van de kennis die ik via die opleiding heb verkregen en de kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, heb ik mij gespecialiseerd in zeer specifieke zorgwet- en regelgeving, zoals de Wkkgz, de Wmcz, de Wnt, de Wtzi, de Wmo, de Wlz, de Jeugdwet, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Geneesmiddelenwet, de Zorgverzekeringswet, de Wgbo, de Wet BIG en de Wet op de medische hulpmiddelen. Klanten benaderen mij vaak met zeer specifieke vragen over deze wetten. Daarnaast help ik klanten bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, met het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en bij het beoordelen van overeenkomsten met zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en/of andere zorgaanbieders.

3. Waar ben je trots op?
Door de jaren heen heb ik een mooie vaste klantenkring opgebouwd. Dit zijn allemaal mensen die graag mijn advies inwinnen, maar waar ik bovendien ook stuk voor stuk graag mee samenwerk. Kortom, een fijne en warme samenwerking.

4. Waar blijkt jouw passie voor de zorg voor of voor het recht nog meer uit?
Naast mijn baan als advocaat ben ik ook toezichthouder van Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland. Deze stichting ondersteunt individuele patiënten, cliënten en burgers via haar onafhankelijke vertrouwenspersonen en cliëntondersteuners. Daarnaast ontwikkelt zij en voert zij (mede) projecten uit gericht op kwaliteitsverbetering in de zorg vanuit cliëntenperspectief in opdracht van gemeentelijke en provinciale overheden, zorgaanbieders, samenwerkingsverbanden en cliënten- en adviesraden. Verder verzorgt en ontwikkelt Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor (zorg)professionals, patiënten/cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg en welzijn, maatschappelijk initiatiefnemers, sociaal ondernemers, cliënten-en adviesraden en patiënten-en cliëntenorganisaties, ter bevordering van hun deskundigheid.