Download dit artikel als PDF 21 april 2016

Breaking news: Asscher past WWZ aan

Minister Asscher heeft vanochtend in een persconferentie een aantal aanpassingen van de Wet werk en zekerheid gepresenteerd. Ten aanzien van deze plannen heeft het kabinet al overeenstemming bereikt met de coalitiepartners en de sociale partners.

Het totale pakket met arbeidsmaatregelen is vanochtend naar de Tweede Kamer verzonden. De twee belangrijkste voorstellen zijn:

De ketenbepaling voor seizoenswerkers
In de cao mag worden opgenomen dat de tussenpoos van 6 maanden in de ketenregeling mag worden aangepast naar 3 maanden voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal 9 maanden per jaar aan het werk kunnen. Kortom, dat deze werknemers na een onderbreking van het dienstverband gedurende 3 maanden en 1 dag een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden mogen krijgen zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte
Werknemers die langdurig ziek zijn behouden recht op een transitievergoeding, maar de werkgever wordt hiervoor door het UWV gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal echter wel een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan. Asscher is ervan overtuigd dat de aanpassingen bijdragen aan betere werking van de arbeidsmarkt en een sociaal en ondernemend Nederland. Laten we het hopen.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zodra er meer te melden is, laten wij u dit weten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten arbeidsrecht.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).