Download dit artikel als PDF 18 maart 2024

Buurtbewoners geen belanghebbenden bij bouw appartementen

In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 8 februari jl. vindt een aantal buurtbewoners het maar niets dat een pand wordt omgebouwd tot zes appartementen; ze vrezen een grotere parkeerdruk in hun straat.

Hun beroep wordt echter niet inhoudelijk door de rechtbank behandeld omdat ze geen belanghebbenden zijn. Of ze belanghebbenden zijn is onder meer afhankelijk van het feit of zij zicht hebben op het aan te passen pand. Is er geen zicht, en is de afstand tussen hun woonhuis en het appartementencomplex groter dan zo’n 100 meter, dan zijn de klagers in principe geen belanghebbenden. In deze zaak hebben de bewoners geen zicht op het pand en bedragen de afstanden meer dan 100 meter. Die afstand is dusdanig groot dat niet aannemelijk is dat de bewoners feitelijke gevolgen zullen ondervinden van het bouwplan. De bewoners klagen ook over de parkeerdruk in hun straat.

Bij het te transformeren appartement moet voor parkeren worden betaald en in de straat van de bewoners (om de hoek) is parkeren nog gratis, wat veel extra auto’s zal aantrekken. Op grond van de lokale parkeerbeleidsnota kan een omgevingsvergunning alleen worden verleend als wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Daarbij hoeft alleen rekening te worden gehouden met de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van een bouwplan. Een al bestaand tekort aan parkeerplaatsen kan buiten beschouwing worden gelaten. En in deze situatie neemt de parkeerbehoefte door het bouwplan juist af, stelt het college. Dit standpunt wordt door de rechtbank gevolgd en de vergunning blijft in stand.

 

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).