Download dit artikel als PDF 23 juli 2020

Claire Krüger en Wouter van Loon nieuwe partners bij Van Iersel Luchtman Advocaten

Met ingang van 1 juli 2020 zijn Claire Krüger en Wouter van Loon bij Van Iersel Luchtman Advocaten tot partner benoemd.

Wouter is vanaf 2013 aan het advocatenkantoor verbonden.
Wouter is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, ondernemingsrecht en fusies en overnames. Hij adviseert al vele jaren zorgaanbieders over zorginkoop, governance, samenwerkingsverbanden, klachten- en geschillen, materiële controles en overige vragen over zorgwetgeving. Daarnaast is Wouter zorgmakelaar voor een grote groep van apotheken. Naast het adviseren van zorgaanbieders op het gebied van het gezondheidsrecht helpt Wouter ook bedrijven die zijn betrokken bij een overnametraject. Hij heeft de laatste jaren onder andere meerdere eigenaren van dierenklinieken geholpen bij de verkoop van hun onderneming.

Claire is sinds 2015 aan Van Iersel Luchtman Advocaten verbonden.
Claire heeft zich van meet af aan toegelegd op het Insolventierecht. Zo startte zij na haar studie bij de rechtbank te Breda bij het team Insolventie. Ze treedt regelmatig op als curator in faillissementen en adviseert ondernemers in faillissementsrechtelijke kwesties. Ook voor vraagstukken rondom aansprakelijkheid wenden ondernemers zich graag tot haar, waarbij haar kennis en ervaring als curator prima van pas komen.

Het doet ons genoegen om met Claire Krüger en Wouter van Loon samen verder te bouwen aan de toekomst van kantoor.