Download dit artikel als PDF 15 juli 2017

Column: Een beetje van dit en een beetje van dat

Terwijl de vakbonden al lang niet meer het hoogste lied zingen, blijft de cao-dekkingsgraad in de metaalindustrie onverminderd hoog. De meeste werknemers vallen onder één van de twee grote cao’s: de Metalelektro cao of de cao Metaal en Techniek. Dat dit verregaande gevolgen heeft voor de arbeid(svoorwaarden) is geen verrassing.

Niet negatief, niet positief

Juist doordat vrijwel elke werknemer onder een cao valt, is het van belang om deze goed toe te passen. En dáár gaat het vaak mis. De reden hiervoor is met name dat de verschillende cao’s elkaar overlappen, of dat de nieuwste versie nog niet wordt toegepast. Werkgevers gaan hier veelal praktisch en soepel mee om. Zo gebruiken ze soms onderdelen van verschillende cao’s door elkaar heen of betalen bijvoorbeeld minder salaris dan de cao voorschrijft en keren meer vakantiegeld uit om dit te compenseren. Het doet haast denken aan de hit van Vulcano uit 1983: ‘een beetje van dit, een beetje van dat’. Niets mis mee, toch? Het tegendeel is echter waar. Er is namelijk sprake van een standaard cao waar werkgever en werknemer aan gebonden zijn en dus niet van af mogen wijken. Niet negatief, maar ook niet positief.

Redelijkheid
Volgens de wetgeving moet iedere arbeidsvoorwaarde dus afzonderlijk worden beoordeeld of deze voldoet aan de cao. Blijkt bijvoorbeeld achteraf dat een werknemer te weinig loon heeft gekregen, dan heeft hij recht op nabetaling mét wettelijke verhoging van maximaal 50 procent. Maar als blijkt dat een werkgever te veel heeft betaald, kan hij dit slechts terugvorderen zónder wettelijke verhoging. Daarbij moet het ook nog eens niet in strijd zijn met de redelijkheid of met goed werkgeverschap.

Meten met twee maten
Er wordt dus met twee maten gemeten en dat kan voor werkgevers behoorlijk kostbaar worden. Zeker als alle andere (ex-) werknemers hier van op de hoogte raken. Zorg er dus voor dat als er een cao van toepassing is, deze geheel wordt toegepast. En dus niet een beetje van dit en een beetje van dat.

 

Tevens verschenen in Regio Business