Download dit artikel als PDF 15 januari 2019

Column: Mag ik je iets vragen?

Vanaf 25 mei vorig jaar moet de bedrijfsvoering van ondernemingen in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat kan niemand ontgaan zijn! De uitvoering van de AVG in de alledaagse praktijk blijkt echter lastig. Zo mogen werkgevers aan een werknemer die zich ziek heeft gemeld,  of die aan het re-integreren is, sommige vragen wel, maar andere vragen niet stellen. Dat je niet mag vragen welke kwaal een werknemer precies heeft en of hij daarvoor naar een dokter gaat, mag inmiddels bekend zijn. Maar wat mag je aan je zieke werknemer dan wel vragen van de AVG?

Weinig praktisch
In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uit 2016 staat precies omschreven welke vragen je als werkgever mag stellen. Voor veel ondernemers is dit echter een onoverzichtelijk en weinig praktisch document. Als het überhaupt al bij iedereen bekend is. Daarom hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de AP een kort memo geschreven om aan te geven wat nou wel en niet mag. Maar ja, welke werkgever kent nou dit memo? Dus voor degenen die het gemist hebben, zet ik de meest wezenlijke punten even op een rij.

Zieke werknemer
Als een werknemer zich ziek meldt, mag je als werkgever niet vragen naar de diagnose en de behandeling. Ook niet naar zijn huidige mogelijkheden en beperkingen. Mocht de werknemer zelf echter spreken over zijn mogelijkheden of over de aard van zijn ziekte en de behandeling daarvan, dan mag je als werkgever die informatie wel aanhoren (je kunt moeilijk anders). Maar let op: je mag het niet vastleggen! Enkel de informatie die je van de bedrijfsarts krijgt mag je noteren. Bij een ziekmelding mag je wel vragen naar de vermoedelijke duur van het verzuim. Je mag tevens het gesprek aangaan over de manier waarop de terugkeer naar werk invulling kan krijgen. Van de werknemer wordt verwacht dat hij aangeeft of hij nog werk kan verrichten en zo ja, welke onderdelen dit zijn. Als hij dat niet doet, moet je als werkgever voor deze informatie aankloppen bij de bedrijfsarts.

Spitsroeden lopen
Hoewel deze aanwijzingen zeker zullen helpen, blijft het bij dit soort zaken spitsroeden lopen voor een werkgever. Een ‘verkeerde’ vraag is namelijk zo gesteld en een ontoelaatbaar antwoord al snel ondoordacht opgeschreven. Geen memo ter wereld die dat gaat oplossen.