Download dit artikel als PDF 15 september 2017

Column: Mobiliteit gaat over mensen (oh nee...over geld)

In de advocatuur valt het woord mobiliteit als het gaat over de mate waarin werknemers tussen banen bewegen. Elk arbeidsrechtelijk onderwerp raakt die mobiliteit, of het nou een concurrentiebeding, flexwerken of een ontslag betreft. In dat laatste geval is de meest gestelde vraag aan mijn tafel vaak kort en krachtig: ‘Wat kost een ontslag?’. Oftewel, gaat mobiliteit in de advocatuur wel over mensen, of eigenlijk gewoon over geld?

Ontslagvergoedingen

De hoogte van een ontslagvergoeding is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Niet alleen omdat elk individueel geval anders is, maar ook omdat de regels over ontslag en vergoedingen recent gewijzigd zijn. Kort door de bocht: een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigt, moet in de meeste gevallen een zogenaamde transitievergoeding betalen. Deze vergoeding dient onder meer voor de begeleiding van werk naar werk. De hoogte ervan staat vast en kan eenvoudig met een rekentool berekend worden.

Koffiedikkijken
Maar als een werkgever ernstig verwijtbaar handelt, oftewel in strijd met het ‘goed werkgeverschap’, kan de werknemer daarnaast ook aanspraak maken op een billijke vergoeding. De vraag is echter hoe je die vergoeding moet berekenen? Een rekensommetje zoals bij de transitievergoeding is hier namelijk niet voorhanden. In de praktijk was het voor werkgevers, werknemers, rechters en advocaten dan ook koffiedikkijken. Vaak werd gedacht dat de bedoeling van de billijke vergoeding was de werkgever te straffen voor zijn gedrag. En welk prijskaartje moet je daar aan hangen?

Niet straffen
Gelukkig heeft de Hoge Raad een paar weken geleden iets meer duidelijkheid gegeven over de berekening van de billijke vergoeding. Hij leert ons in elk geval dat straffen niet de bedoeling is. Daarnaast mogen net als bij de transitievergoeding, ook de duur van de arbeidsovereenkomst en de gevolgen van de beëindiging bij de begroting in ogenschouw worden genomen. Het is een stap in de goede richting naar een meer begrijpelijke begroting van de billijke vergoeding. Een vast omlijnt antwoord op wat een ontslag kost in geval van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever is het echter nog niet.

 

Tevens verschenen in Regio Business