Download dit artikel als PDF 28 maart 2018

Concurrentiestrijd tussen twee apothekers over patiëntgegevens belandt bij Regionaal Tuchtcollege.

Eind 2017 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle uitspraak gedaan na een klacht van een apotheker over zijn concurrent. Aanleiding voor deze klacht was dat deze concurrent een nieuwe nevenvestiging had geopend nabij de apotheek van klager. De klager merkte dat veel van zijn patiënten overstapten naar de nieuwe nevenvestiging en moest dus patiëntgegevens overdragen. Hij vond dat de concurrent vervolgens niet zorgvuldig omging met deze patiëntgegevens. Het Regionaal Tuchtcollege oordeelde dat de klager niet-ontvankelijk was, maar wat gebeurde er nou precies?

De overgedragen patiëntgegevens werden volgens de klager niet opgeslagen bij de nevenvestiging zelf, maar bij de hoofdvestiging van diens apotheek. Daarmee zou de concurrent volgens hem in strijd handelen met de Wet bescherming persoonsgegevens. Door zich voor te doen als een medewerker werkzaam op de nevenvestiging heeft de klager vertrouwelijke informatie over de nevenvestiging opgevraagd bij verzekeraar Menzis. Niet alleen zijn concurrent handelde volgens klager onrechtmatig. De klager vond namelijk dat hij zelf ook verwijtbaar zou handelen als hij zou meewerken aan de overdracht van patiëntgegevens. Om die reden weigerde klager om nog verder mee te werken aan overdracht van patiëntgegevens.

Wat vond de concurrent? 
De concurrent stelde dat de klacht ongegrond is. De overstappende patiënten weten immers dat ze de geneeskundige behandelingsovereenkomst aangaan met de hoofdvestiging. Daarom mogen de patiëntgegevens ook daar worden opgeslagen. Vervolgens gaf de concurrent aan nooit in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens te hebben gehandeld. Wel heeft de concurrent kort na het openen van de nevenvestiging wat opstartproblemen gehad. Daarnaast vindt de concurrent dat de klager valsheid in geschrifte heeft gepleegd om aan informatie te komen. Hij zou namelijk een bekende met een vals herhaalrecept op pad hebben gestuurd om na te gaan hoe op de nevenvestiging wordt omgegaan de patiëntgegevens.

Wat vindt het Regionaal Tuchtcollege?
In de procedure hebben partijen elkaar over en weer stevige verwijten gemaakt. Het Regionaal Tuchtcollege laat die verwijten echter voor wat ze zijn en oordeelt uitsluitend over de manier waarop wordt omgegaan met persoonsgegevens. Als een patiënt overstapt naar een andere zorgaanbieder, moet de oude zorgaanbieder de gegevens kunnen overdragen aan de nieuwe zorgaanbieder. Het college gaat dan ook niet mee met de stelling van de klager dat de oude zorgverlener dan niet zou voldoen aan zijn dossierplicht. Het college oordeelt dan ook dat de klacht ongegrond is.


Wilt u meer weten over deze blog? Neem dan contact op met Catelijne Bach, Niek Barschot of met één van onze andere leden van het brancheteam Zorg. Deze blog is eerder als artikel verschenen in het Pharmaceutisch Weekblad.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).