Download dit artikel als PDF 04 februari 2015

CZ niet verplicht tot onderhandelen

Nog altijd is er tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars discussie over de vraag of een zorgverzekeraar een aanbestedende dienst is en zich dus aan de bijzondere regels van het aanbestedingsrecht zou moeten houden.

Vorig jaar hebben wij de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van juni 2014 belicht, waarbij zorgverzekeraar CZ werd aangemerkt als een ‘publiekrechtelijke instelling’ en dus een aanbestedende dienst. Later berichtten wij over een tweetal uitspraken van de Voorzieningenrechter in Den Haag van september 2014, waarbij de rechter concludeerde dat zorgverzekeraars Achmea en Menzis in de zaken die daar speelden niet aan de regels van het aanbestedingsrecht gebonden zijn.

Inmiddels heeft de Voorzieningenrechter te Limburg op 23 december jl. uitspraak gedaan in een geschil tussen zorgverzekeraar CZ en Dienstapotheek Regio Roermond. De Dienstapotheek baseerde haar vordering in kort geding onder meer op de stelling dat CZ een aanbestedende dienst zou zijn.

Sinds vorig jaar kopen zorgverzekeraars farmaceutische avond, nacht- en weekenddiensten in op basis van voor- en nacalculatie bij de aanbieders van deze diensten. De Dienstapotheek onderhandelde met de zorgverzekeraars CZ en VGZ, maar bereikte geen overeenstemming over het tarief voor 2014. Daarom is er in 2014 gewerkt met een voorlopig tarief van € 39,71 per receptregel.

Daarop vorderde de Dienstapotheek in kort geding onder meer om CZ te veroordelen het tarief voor 2014 vast te stellen op € 39,71. Dit tarief zou ook het uitgangspunt moeten zijn voor 2015, te weten een voor de apotheek kostendekkend tarief, aldus de Dienstapotheek.

De rechter wees de vordering van de Dienstapotheek af en plaatste bovendien een kritische noot bij een eerdere uitspraak van de Voorzieningenrechter Zeeland-West Brabant, waarbij CZ als aanbestedende dienst is aangemerkt.

Catelijne Bach en Boudewijn Cremers hebben over deze uitspraak een artikel gepubliceerd in het Pharmaceutisch Weekblad van 30 januari 2015.

Wilt u meer weten over deze uitspraak of over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Catelijne Bach of Boudewijn Cremers of met een van de andere leden van het Brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).