Download dit artikel als PDF 10 mei 2016

De Omgevingswet komt eraan

Op 26 april is de Omgevingswet in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2016, 156). De Omgevingswet voegt 26 wetten op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieu samen. Met de wet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De uitgangspunten zijn helder: minder en overzichtelijke regels die beter op elkaar zijn afgestemd en meer ruimte voor (duurzame) initiatieven en maatwerk op lokaal niveau.

De inwerkingtreding van de wet staat gepland op 1 januari 2018. Het is nog wel de vraag of die datum haalbaar is. Want met de Omgevingswet alleen zijn we er nog niet. De uitwerking van de Omgevingswet zal plaatsvinden in AMvB’s. De inhoud van deze uitwerkingsregels moet nog worden vastgesteld. Naar verwachting zullen de AMvB’s op 1 juli 2016 ter consultatie worden voorgelegd.

 

Wilt u meer weten over de Omgevingswet, dan kunt u contact opnemen met Wilbert van Eijk, of één van onze andere specialisten omtrent vastgoed en omgeving.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).