Download dit artikel als PDF 05 juli 2019

De twee gezichten van de Britse overheid

De Britse overheid probeert de Britten binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk zo goed mogelijk voor te bereiden op de Brexit. Op een speciaal hiervoor ingerichte website worden deal en no-deal scenario’s besproken voor verschillende woon- en werksituaties. De pagina’s ingericht voor de Britten in de EU en de Britten in het Verenigd Koninkrijk schetsen echter een heel ander beeld. Hoe zit dat?

De Britse overheid schrijft dat het bereiken van een deal nog steeds de hoogste prioriteit heeft en dat de implementatietijd tot eind 2020 ervoor moet zorgen dat inwoners en bedrijven zich rustig kunnen voorbereiden op de nieuwe relatie met de EU. Toch moet de overheid nog steeds rekening houden met een no-deal scenario. In dat laatste geval moet iedereen vóór 31 oktober 2019 in actie komen.

Adviezen aan inwoners en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk
Inwoners van het Verenigd Koninkrijk afkomstig van een EU lidstaat of inwoners die geboren zijn in het Verenigd Koninkrijk maar die geen Britse nationaliteit hebben, moeten vóór 31 december 2020 een verblijfsvergunning of de Britse nationaliteit hebben aangevraagd om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen blijven. Dit geldt niet voor mensen met een ILR/ILE verblijfstatus of mensen die vóór toetreding tot de EU (destijds Europese Gemeenschap) in 1973 al in het Verenigd Koninkrijk woonden. Dit is voor veel mensen een onzekere situatie en voor de Britse overheid zal dit een enorme administratieve rompslomp opleveren.

Voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse overheid een lijst met 215 onderwerpen gemaakt, waarmee men rekening moet houden bij het vertrek uit de EU (met of zonder deal). De onderwerpen lopen uiteen van transportrechten, mobiele roaming, paspoortcontroles, geldigheid rijbewijs, EU websites, vervoer van personen en goederen tot de bestaande handelsverdragen en IT-rechten. Per sector en per onderwerp staat een uitleg online met richtlijnen. Deze enorme lijst laat zien dat inwoners en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk een grootse verandering staat te wachten.

Adviezen aan (Britse) inwoners en bedrijven in de EU
De informatie voor (Britse) bedrijven die gevestigd zijn in de EU is van een heel andere toon. De in de EU opererende Britse bedrijven zullen bij een no-deal scenario op grotendeels dezelfde wijze hun bedrijfsrapportages kunnen blijven doen. Internationale overeenkomsten, zoals de Haagse Conventie zullen van toepassing blijven. Hetzelfde geldt voor de regels inzake het toepasselijk recht. Tot sommige overeenkomsten moet het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreden, maar de Britse overheid lijkt dit geen belemmering te vinden. Bedrijven worden wel geadviseerd zich bewust te worden van de bestaande internationale regels met betrekking tot juridische wereldwijde samenwerking. De EU-richtlijnen zijn niet meer van toepassing, maar daar wordt geen aandacht aan besteed. Op basis hiervan lijkt er dus weinig te veranderen voor de handel in de EU lidstaten door Britse ondernemingen.

Voor Britten die in de EU wonen zijn de precieze consequenties nog onduidelijk. De Britse overheid verwijst op haar website naar de voorlopige terugtrekkingsovereenkomst (‘de deal’), terwijl deze overeenkomst nog aan verandering onderhevig is. Zij schrijft dat een Brits staatsburger die woonachtig is in een EU-lidstaat daar kan blijven wonen. Als je de website mag geloven, verandert er dus weinig voor deze Britse staatsburgers. De vraag is of dit geloofwaardig is, gezien het wegvallen van onder andere het vrij verkeer van personen, goederen en diensten.

Twee gezichten
Het beeld dat de Britse overheid afgeeft aan inwoners en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, is dat de situatie radicaal zal veranderen en een sterk en nieuw Verenigd Koninkrijk overblijft. Inwoners en bedrijven moeten aan het werk om hun woon- en werksituatie aan te passen aan de nieuwe wet- en regelgeving.

De Britse overheid geeft aan inwoners en bedrijven in de EU een heel ander beeld af. De nadruk ligt hier op zo min mogelijk verandering en zoveel mogelijk behoud van de goede relaties. Zij verwijst herhaaldelijk naar de deal die ze wil sluiten, waarbij de belangen van de EU inwoners en bedrijven beschermd worden.

Het moge duidelijk zijn dat de Britse overheid de Brexit aan de buitenwereld probeert te verkopen als een mooie toekomstvoorspelling, maar de realiteit is dat de deal nog niet rond is, een no-deal scenario ook niet uitgesloten is en niemand eigenlijk precies weet hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien.

 

Wilt u meer weten over de Brexit? Wij houden u op de hoogte middels onze blogs. U kunt ook contact opnemen met Dineke van Dal.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).