Download dit artikel als PDF 04 oktober 2021

De wet DBA - een update

Voortgangsbrief ʺWerken als zelfstandigeʺ
Minister Koolmees (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Vijlbrief (Ministerie van Financiën) hebben in hun zevende voorgangsbrief ʺWerken als zelfstandigeʺ van 20 september jl. kenbaar gemaakt dat het handhavingsmoratorium van de Wet DBA wordt verlengd tot het moment dat een nieuwe regering aantreedt. Dit betekent dat de huidige situatie wordt gecontinueerd: de Belastingdienst zal de Wet DBA niet handhaven, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid of in het geval aanwijzingen van de Belastingdienst niet binnen een redelijke termijn worden opgevolgd.

Let wel, voornoemd handhavingsmoratorium ziet alleen op fiscale aspecten. Het blijft dus zaak om gebruik te blijven maken van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst en uitsluitend een overeenkomst van aan te gaan met echte zelfstandigen (om zo schijnzelfstandigheid te voorkomen).

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie
Naast de voortgang over de Wet DBA wordt in de voorgangsbrief ook ingegaan op de status van de pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. Deze webmodule poogt door middel van een digitale vragenlijst een opdrachtgever meer inzicht te geven of bepaalde werkzaamheden al dan niet buiten dienstbetrekking kunnen worden verricht. Deze pilot is in januari 2021 gestart en zou een looptijd van zes maanden hebben. De pilot loopt echter nog steeds.

In voortgangsbrief wordt opgemerkt dat de pilot voldoende inzicht heeft gegeven om de webmodule te verbeteren en dat het volgende kabinet een besluit zal moeten nemen of de webmodule definitief zal worden ingevoerd (en zo ja, in welke hoedanigheid) en wat de juridische status (of partijen hieraan al dan niet rechten mogen ontlenen) zal zijn, die aan deze webmodule zal worden gekoppeld.


Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Frank Verlaan van de sectie
Arbeid & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).