Download dit artikel als PDF 13 september 2019

Digitaliseringspilot rechtspraak stopt

We hebben de afgelopen jaren regelmatig bericht over het project KEI civiel. Een belangrijk onderdeel van dat project vormde de digitalisering en automatisering van de rechtspraak. Deze ontwikkeling is in 2017 gestart met een pilot bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Sindsdien kon bij die rechtbanken in bepaalde civiele zaken alleen nog maar digitaal worden geprocedeerd. Bij gebleken succes zouden de overige rechtbanken en later ook de hoven volgen. Maar het werd allerminst een succes. We kunnen beter spreken van een fiasco. Een zodanig fiasco dat per 1 oktober aanstaande ook de stekker uit de pilot wordt getrokken. Vanaf dat moment wordt overal dus weer op papier geprocedeerd.

Nieuw basisplan
De Raad voor de Rechtspraak heeft inmiddels een nieuw plan opgesteld om de digitalisering op andere wijze vorm te geven. Die nieuwe oplossing is vrijwel gelijk aan de wel succesvol gebleken systemen van de Hoge Raad en het Netherlands Commercial Court. Het omvat enkel een portaal voor de digitale indiening van stukken.

Wel wijzigingen in het procesrecht
Naast de overgang naar digitaal procederen, omvatte KEI ook enkele wijzigingen van het burgerlijk procesrecht. Voor zover deze wijzigingen losstaan van de digitalisering, zijn of worden deze op verzoek van de rechtspraak alsnog doorgevoerd, en wel voor alle gerechten en alle civiele procedures. Zo krijgt de mondelinge behandeling een centrale rol in de procedure en krijgt de rechter meer mogelijkheden voor regievoering: hij kan voortaan getuigen en deskundigen horen en meteen na afloop einduitspraak doen. Verder vervalt het recht op pleidooi als aparte proceshandeling. Het is namelijk de bedoeling dat partijen op de mondelinge behandeling voldoende ruimte krijgen om hun standpunt toe te lichten.


Indien u naar aanleiding van deze blog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Dineke van Dal of één van onze andere specialisten van de sectie Aansprakelijkheid en Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).