27 augustus 2018

Dineke van Dal wordt advocaat bij Van Iersel Luchtman Advocaten

Vanaf 1 september is Dineke van Dal beëdigd en maakt ze binnen Van Iersel Luchtman de stap van kennismanager tot advocaat. Dineke stond de afgelopen zes jaar haar collega’s bij met raad en daad. Vanaf nu gaat ze onze cliënten adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, contracteren en aansprakelijkheidsrecht.

Dineke van Dal is vanaf 2012 als kennismanager verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam binnen de rechtspraak. In 2002 rondde ze haar  studie rechten af aan de Universiteit van Tilburg en ging daarna werken als rechtsbijstandsjurist. Vervolgens is ze bijna 10 jaar werkzaam geweest binnen de rechtspraak. Eerst bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad en vervolgens als stafjurist bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Op die manier heeft Dineke veel proceservaring opgedaan. Als kennismanager publiceerde Dineke regelmatig in het Advocatenblad en in Juridisch up to Date. Daarnaast droeg ze op verschillende manieren bij aan het vergroten van de vakinhoudelijk kennis van de VIL advocaten.