Download dit artikel als PDF 21 september 2018

Een deal met het college van B&W is niet altijd een deal

Hotel Schylge heeft met het college van B&W van de gemeente Terschelling uitgebreid onderhandeld over een samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitbreiding van het hotel. Daarbij heeft het college in een vroeg stadium aangegeven dat een en ander geschiedt onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad. Na circa 2 jaar onderhandelen ontvangt het hotel het bericht dat de gemeenteraad zich niet kan vinden in de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst. De onderhandelingen lopen vervolgens stuk waarna Schylge een procedure start. Schylge stelt zich daarin onder andere op het standpunt dat een overeenkomst tot stand was gekomen.

Bevoegdheidsverdeling binnen de gemeente
De Gemeentewet bepaalt dat het college van B&W namens de gemeente bevoegd is te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals een samenwerkingsovereenkomst. Vervolgens is de burgemeester degene die de overeenkomst daadwerkelijk sluit en wordt de gemeente contractspartij. De gemeenteraad hoeft geen instemming te geven. Dit is echter anders als is overeengekomen dat de goedkeuring van de gemeenteraad is vereist. In rechtspraak wordt een dergelijk beding nogal eens ter discussie gesteld. Zo ook door Hotel Schylge in een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Voorbehoud blijft in stand
Schylge is van mening dat overeenstemming was bereikt, althans dat de gemeente jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld. Het hotel vangt echter bot bij rechtbank, hof en Hoge Raad. Het hof overweegt dat het college van B&W zijn instemming afhankelijk mocht maken van het oordeel van de gemeenteraad en dat het college daarover tegenover Schylge van begin af aan duidelijk is geweest. De gemeenteraad heeft volgens het hof ook niet het vertrouwen gewekt dat hij met het eindresultaat van de onderhandelingen zou instemmen. De vorderingen van Schylge worden daarom afgewezen. Deze uitspraak blijft in cassatie in stand.

Let op!
Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat een contractueel goedkeuringsvoorbehoud niet zomaar terzijde kan worden geschoven, ook al lijkt een deal in kannen en kruiken. Wees er dus alert op of een dergelijk voorbehoud aan de orde is.


Indien u naar aanleiding van deze blog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Dineke van Dal of één van onze andere specialisten van de sectie Aansprakelijkheid en Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).