Download dit artikel als PDF 26 oktober 2016

Een gekoppelde huur- en begeleidingsovereenkomst komt steeds vaker voor

Opnieuw is er rechtspraak verschenen over de koppeling tussen een huur- en een zorgovereenkomst waarbij de huurovereenkomst werd opgezegd. Ditmaal betrof de verleende zorg specifiek woonbegeleiding en werd de huurder behandeld voor psychische problemen. Omdat de huurder geen gevolg gaf aan de opzegging van de huurovereenkomst, besloot de verhuurder de kwestie aan de rechter voor te leggen.

Beëindiging huurovereenkomst
In deze zaak was Compaen de verhuurder. Care for You verleende zorg aan huurder. Op een bepaald moment gaf Care for You aan Compaen te kennen dat zij de woonbegeleidingsovereenkomst met de huurder had opgezegd. Zoals we vaker zien in jurisprudentie over dit onderwerp was de reden van deze opzegging dat huurder niet in aanmerking kwam voor een persoonsgebonden budget (pgb). Nadat de begeleidingsovereenkomst eindigde, heeft Compaen de huurovereenkomst opgezegd met als reden dat de begeleidingsovereenkomst tot een einde kwam. Huurder heeft de opzegging niet geaccepteerd.

Oordeel van de kantonrechter
De kantonrechter heeft Compaen in het gelijk gesteld en beslist dat de huur- en begeleidingsovereenkomst aan elkaar zijn gekoppeld. Dit betekent dat het einde van de woonbegeleidingsovereenkomst meebracht dat ook de huurovereenkomst per die datum is geëindigd. Huurder had dus geen recht op huurbescherming. Na het vonnis heeft huurder de woning verlaten, maar wel hoger beroep ingesteld. Het verweer van Compaen dat de huurder geen belang meer had bij het hoger beroep, omdat de woning al was verlaten, wordt door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch verworpen. Het hof gaat dus opnieuw kijken of de huurovereenkomst terecht is beëindigd.

Het hof vernietigt het vonnis
Het hof beslist dat al vanaf 2007 geen sprake was van een reguliere huurovereenkomst, maar steeds van een combinatie van een huur- met een begeleidingsovereenkomst. Partijen hebben in de overeenkomsten steeds tot uitdrukking gebracht dat deze met elkaar verbonden waren. Dat wil echter nog niet zeggen dat daardoor sprake is van een zorgovereenkomst waarin het element zorg een zodanig overheersende rol speelt dat aan de huurder geen beroep op huurbescherming toekomt. Belangrijk is dat het hof vervolgens overweegt dat in geval van een combinatie van huur van woonruimte met vormen van zorg niet te snel aangenomen mag worden dat een beroep op huurbescherming niet opgaat. Het hof oordeelt vervolgens dat het ontvangen van zorg of begeleiding niet voorop stond, maar het kunnen blijven beschikken over de woning. Het hof vernietigt daarom het vonnis van de kantonrechter.

Alsnog einde huurovereenkomst
De huurder wordt op dit punt dus in het gelijk gesteld, maar het gaat vervolgens alsnog mis. Compaen kon namelijk bewijzen dat de woning en de tuin geruime tijd in zeer deplorabele staat waren geraakt. Daarnaast veroorzaakte de huurder dermate veel overlast, dat er sprake was van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de huurder. Het hof ontbond de huurovereenkomst daarom.

Al met al blijft het niet eenvoudig om een zorg- en een huurovereenkomst zodanig aan elkaar te koppelen dat beëindiging van de zorgovereenkomst automatische tot een einde van de huurovereenkomst leidt. De tekst van de overeenkomsten kan hierin wel een grote rol spelen.


Wilt u meer weten over zorg- en huurovereenkomsten? Dan kunt u contact opnemen met ons brancheteam Zorg of met één van onze Vastgoed & Omgeving specialisten.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).