Download dit artikel als PDF 10 november 2017

Foto op muesliverpakking – serveersuggestie of misleiding?

‘Muesli met rozijnen en hazelnoten’ is een product van Van Mook. Op de verpakking staat een kom muesli afgebeeld met bovenop een zevental hazelnoten en diverse amandelen. Bij de foto staat het woord ‘serveersuggestie’ weergegeven. Als je vervolgens op de achterzijde van de verpakking kijkt, zie je op de ingrediëntenlijst dat er maar 1% hazelnoot(stukjes) in het product zitten en helemaal geen amandelen. Is deze verpakking misleidend of is het een onschuldige serveersuggestie?

Het College van Beroep (CVB) heeft geoordeeld dat de verpakking niet een onschuldige serveersuggestie is, omdat het bij consumenten de onjuiste verwachtingen over (de samenstelling van) het product schept. Het feit dat de verpakking deels doorzichtig is doet daar niets aan af, aldus CVB.

Wat wordt de adverteerder precies verweten?
De klacht die over de muesliverpakking is ingediend, komt erop neer dat de etikettering van het product niet voldoet aan de eisen gesteld door Europese wetgeving. In dit geval gaat het om de eis dat voedselinformatie niet misleidend mag zijn met betrekking tot de samenstelling van het product. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de gemiddelde consument, wiens beslissing tot aankoop van een product wordt bepaald door de samenstelling daarvan, eerst de (verplicht gestelde) lijst van ingrediënten leest.

In deze zaak staat overigens niet ter discussie dát de lijst van ingrediënten op de verpakking staat en dat deze lijst op zichzelf juist is. Maar het gaat er hier om dat andere vermeldingen op het etiket / de verpakking de gemiddelde consument kunnen misleiden. Bij ‘andere vermeldingen’ kan gedacht worden aan dubbelzinnige, tegenstrijdige of onbegrijpelijke teksten en/of afbeeldingen zoals het Hof van Justitie heeft aangegeven in een andere zaak.


De beoordeling
Het CVB oordeelt dat de verpakking de verwachting wekt dat er amandelen in het product aanwezig zijn, evenals een behoorlijke hoeveelheid hazelnoten. Dit geeft geen representatief beeld van de daadwerkelijke samenstelling van het product. Het CVB acht daarom dat de reclame-uiting niet in overeenstemming is met de wet. Ze beveelt de adverteerder dan ook aan om niet meer op een dergelijke wijze misleidende voedselinformatie te verstrekken. Het woord ‘serveersuggestie’ is zodanig verstopt op het etiket dat het de gemiddelde consument waarschijnlijk zal ontgaan en derhalve geen verandering in voornoemde beslissing brengt.

Zelfregulering bedrijfsleven voor reclame
Opmerkelijk is dat, zoals ook uit deze zaak blijkt, het adverterend bedrijfsleven zelfregulerend is. Zo hoeft zij niet naar de ‘normale’ civiele rechter om (inhoudelijke) vraagstukken voor te leggen, maar kan zij via de Reclame Code Commissie (RCC) in eerste aanleg naar het College van Beroep in hoger beroep. Enkele voordelen van deze zelfregulering zijn:

  • professionals uit de reclamewereld stellen vast of de regels zijn overtreden;
  • de procedures bij de RCC en/of het CVB zijn relatief eenvoudig;
  • de kosten verbonden aan een procedure bij de RCC en/of het CVB zijn aanzienlijk lager dan de kosten voor een civiele procedure bij de rechter.

Van Mook zal haar verpakking dus op korte termijn moeten aanpassen wil zij niet op het openbare non-compliant overzicht 2017 van de SRC komen (dit overzicht is hier te bekijken).


Indien u meer wilt weten over gezondheidsclaims, kunt u contact opnemen met Anna Kitslaar of met één van onze advocaten die in ons brancheteam food zitten.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).