Download dit artikel als PDF 09 januari 2020

Fuserende groenteteler informeert vakbond te laat

Zal de gereedschapskist van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels in de toekomst worden uitgebreid zoals in de rechtsliteratuur veel bepleit? Of blijft het, zoals in het geval van KWS Vegetables B.V. enkel bij naming and shaming? Oftewel, een virtuele tik op de vingers? Als er in ieder geval vóór deze transactie een ondernemingsraad was ingesteld en tijdig was betrokken bij de overname, dan had het er voor KWS heel anders uit kunnen zien. Wat was er aan de hand?

KWS Vegetables is gespecialiseerd in de productie van verscheidene groenten. Op 19 juni 2019 meldt het bedrijf aan de Sociaal-Economische Raad (SER) een reeds beklonken koop van de aandelen in een andere vennootschap. Op diezelfde dag wordt de transactie eveneens bekendgemaakt aan FNV. Veel te laat, zo oordeelt de Geschillencommissie.

Volgens de SER-Fusiegedragsregels worden verenigingen van werknemers, voordat tot een fusie wordt overgegaan, daarvan in kennis gesteld. Op die manier worden werknemers (in)direct betrokken bij de fusie en kunnen zij daarover hun oordeel geven. KWS was echter al begin juni met een verkoper in overleg getreden en op 17 juni was de overeenkomst praktisch gezien rond. Omdat FNV pas twee dagen later werd ingelicht, kon van enige medezeggenschap of inspraak niet worden gesproken. FNV hekelt deze situatie en richt zich tot de Geschillencommissie.

Verweer
KWS beroept zich tegenover de Geschillencommissie onder meer op de uitzondering dat FNV niet kon worden ingelicht omdat de Duitse beursregels die op KWS van toepassing zijn dit verhinderden. De commissie gaat hier niet in mee. FNV had óók met inachtneming van het Duitse recht eerder kunnen worden ingelicht. Het aanbod van KWS om als goedmaker alsnog een ondernemingsraad in te stellen mocht evenmin baten. FNV wordt door de commissie in haar verzoek ontvankelijk verklaard.

Oordeel
De Geschillencommissie oordeelt dat KWS de Fusiegedragsregels heeft geschonden en dat de niet-naleving van deze bepalingen een ernstig karakter draagt. Vervolgens besluit zij dat de beslissing wordt gepubliceerd zonder de partijnamen te anonimiseren. In deze openbaarmaking schuilt de straf voor KWS. Een zwaardere sanctie kan de Geschillencommissie niet opleggen. Wel kan schending van de Fusiegedragsregels in bijvoorbeeld een enquêteprocedure een aanwijzing zijn voor maatschappelijke onbetamelijkheid, wanbeleid of strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid. Voorts wijzen we erop dat als de Fusiegedragsregels bij CAO van toepassing zijn verklaard, de naleving ervan civiel rechterlijk kan worden afgedwongen. Dit kan dan bijvoorbeeld door middel van een kort geding.


Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Maarten van Dooren. Samen met Joris ter Beek heeft hij deze blog geschreven. 

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).