Download dit artikel als PDF 07 augustus 2018

Gasloos bouwen verplicht per 1 juli 2018!

Eerder dan aanvankelijk gepland is per 1 juli 2018 de verplichting voor netbeheerders tot het aansluiten van nieuwbouwwoningen op het gasnet komen te vervallen. Dit opent de deur naar het gewenste verplicht gasloos bouwen van nieuwbouwwoningen. De nieuwe wettelijke regeling geldt voor nieuwbouwwoningen waarvoor per 1 juli 2018 nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend.

Ontwikkelaars, woningcorporaties en aannemers zijn voor nieuwbouwwoningen vanaf 1 juli 2018 verplicht te kiezen voor alternatieve vormen van verwarming van woningen. Sinds een aantal jaren hebben de verschillende marktpartijen al in veel gevallen vrijwillig gekozen voor het bouwen van gasloze woningen. Als alternatieven voor gas worden woningen uitgerust o.a. met (luchtwater)warmtepompen, aangesloten op lokale of regionale warmtenetten of op warmte en koude opslaginstallaties.

Niet overal gasloos
De regeling voor gasloos bouwen geldt niet als burgemeester en wethouders van een gemeente een gebied aanwijzen waar op grond van zwaarwegende reden van algemeen belang niet gasloos gebouwd kan worden. Wat deze zwaarwegende redenen van algemeen belang zijn wordt uitgewerkt in een ministeriële regeling. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt indien:

  • het verplicht gasloos bouwen de realisatie van gemeentelijk beleid op het gasvrij maken van bepaalde gebieden doorkruist;
  • gasloos bouwen technisch onmogelijk is;
  • een bouwproject financieel niet haalbaar is door de extra kosten voor het gasloos bouwen.

Daarnaast kan er door burgemeester en wethouders een uitzondering worden gemaakt voor woningbouwprojecten waarvoor de aanvraag wordt ingediend in de periode 1 juli 2018 tot 1 januari 2019. Dit geldt ook voor projecten die al voor 1 juli 2018 in een vergevorderd ontwerpstadium waren en waarvoor niet eenvoudig een alternatief kan worden gerealiseerd zonder dat deze aanmerkelijke vertraging zullen gaan ondervinden. De verwachting is overigens dat van de uitzonderingen slechts beperkt gebruik zal kunnen worden gemaakt.

De nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot het gasloos bouwen is een belangrijke stap om te komen tot een verdere verduurzaming voor ons klimaat. En dat kan alleen maar als positief worden beschouwd!


Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Rob van Seumeren. Rob is lid van het brancheteam Bouw & Huisvesting.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).