Download dit artikel als PDF 15 september 2015

Geen discussie meer tussen patiënt en apotheker?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs besloten dat apotheken het begeleidingsgesprek voor nieuwe medicijnen niet meer apart hoeven te vermelden op de nota. Dit zou veel discussie aan de balie moeten schelen. Maar hoe zit het nu precies met die kosten?

Begeleidingsgesprek
Tijdens een begeleidingsgesprek legt de apotheker het gebruik, de werking en bijwerkingen van het geneesmiddel uit. Ook wordt de samenhang met andere geneesmiddelen met de patiënt besproken. Dit geldt voor elk geneesmiddel dat de patiënt voor het eerst, of na meer dan 12 maanden van de apotheker meekrijgt, ook als de werkzame stof in het geneesmiddel of de manier waarop het geneesmiddel moet worden ingenomen, verandert. Het begeleidingsgesprek is daarom noodzakelijk voor een veilig en effectief gebruik van het geneesmiddel. Het is dan ook aan de apotheker om te bepalen of dit gesprek nodig is of niet. Patiënten kunnen hier niet zelf over beslissen.

Kosten (niet) inbegrepen
De kosten voor een begeleidingsgesprek waren tot 1 januari 2014 inbegrepen in de prijs van het medicijn. Hierdoor waren deze voor patiënten op de nota niet zichtbaar. Sinds 1 januari 2014 werden de kosten voor dit begeleidingsgesprek wel apart vermeld op de nota van de patiënt. Dit geschiedde in opdracht van de NZa die deze zorgkosten door een aparte vermelding op de nota transparanter wenste te maken.

Veel patiënten bleken echter niet gediend van deze kosten, omdat ze onder het ‘eigen risico’ van een patiënt vallen, en dus in beginsel door de patiënt zelf betaald moeten worden. De NZa ontving verder regelmatig signalen van patiënten dat een begeleidingsgesprek in rekening werd gebracht, terwijl dit gesprek feitelijk niet had plaatsgevonden. Dit leidde vaak tot discussies tussen apotheker en patiënt aan de balie. Uit een onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie in juli van dit jaar bleek dat het percentage apothekers dat agressie op de werkvloer ervaart is toegenomen van 9 naar 40 procent.

Daarom heeft de NZa besloten dat apotheken het begeleidingsgesprek voor nieuwe medicijnen niet meer apart op de nota van de patiënt hoeven te vermelden. De kosten hiervoor worden vanaf 1 januari 2016 inbegrepen in de kosten voor de uitgifte van het geneesmiddel (de terhandstelling). Op de nota van de patiënt staan dan alleen nog maar de kosten voor de uitgifte van het geneesmiddel vermeld. Ook de kosten voor de uitgifte van het geneesmiddel vallen (net als de kosten voor een begeleidingsgesprek) onder het eigen risico van de patiënt. In zoverre heeft de aanpassing van de nota dus geen invloed op hetgeen de patiënt uit hoofde van het eigen risico moet betalen. 

NZa
De NZa wijst erop dat wanneer de apotheker een begeleidingsgesprek declareert, er ook een volwaardig gesprek met de patiënt moet zijn gevoerd. Verder hoopt zij dat met de aanpassing van de nota een einde komt aan de discussie tussen patiënt en apotheker aan de balie. De NZa wil met de aanpassing van de nota ook duidelijk maken dat de keuze voor het wel of niet voeren van een begeleidingsgesprek aan de apotheker is, en niet aan de patiënt. De NZa verwacht overigens niet dat deze aanpassing een einde zal maken aan alle discussie aan de apotheekbalie, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting!

Wilt u meer weten over de aanpassing van de nota per 1 januari 2016? Dan kunt u contact opnemen met Catelijne Bach of een van onze andere specialisten van het brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).