Download dit artikel als PDF 05 februari 2019

Geen Kabouter Plop-koeken of Nijntje-appelsap meer in de schappen.

De Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) is vanaf 1 februari 2019 aangescherpt. Kinderidolen mogen alleen nog onder bepaalde, strikte voorwaarden worden gebruikt in reclames en/of op verpakkingen die gericht zijn op kinderen.

Auteursrechtelijk beschermde kinderidolen mogen in het geheel niet meer worden gebruikt in reclames en / of op verpakkingen die zijn gericht op peuters en kleuters (lees: kinderen tot en met zes jaar). Reclame-uitingen met kinderidolen die gericht zijn op kinderen vanaf zeven tot en met twaalf jaar zijn alleen nog maar toegestaan als het gaat om voedingsmiddelen die voldoen aan de voedingskundige criteria in de RVV.

Uitzonderingen
Er geldt één (blijvende) uitzondering voor beide categorieën: het gebruik van de kinderidolen in reclame-uitingen is wel toegestaan indien er sprake is van samenwerking met of met steun van een erkende autoriteit op het gebied van voeding, gezondheid en/of beweging. Daarnaast geldt een tijdelijke uitzondering: reeds lopende reclame-uitingen die in strijd zijn met de nieuwe voorwaarden mogen nog worden gebruikt tot (uiterlijk) 1 juli 2020. Op deze datum moeten alle reclame-uitingen in overeenstemming zijn met de nieuwe voorwaarden uit de RVV. De consumentenbond vindt deze (overgangs)termijn te lang en heeft om die reden de nieuwe RVV niet ondertekend.

Let op: voor nieuwe reclame-uitingen – na 1 februari jl. – gelden de nieuwe voorwaarden van de RVV en is bijvoorbeeld het gebruik van kinderidolen voor kinderen tot en met de zes jaar dus al geheel verboden!


Wat zijn “kinderidolen”?
Volgens de Reclame Code Commissie moet onder kinderidolen in de zin van de RVV onder meer worden verstaan de “bij kinderen populaire ‘licensed media characters’ ”. Dit zijn auteursrechtelijk beschermende karakters uit bijvoorbeeld tekenfilms of (video)games die geen historische relatie hebben met het voedingsmiddel zelf. Karakters die door of in opdracht van de adverteerder zelf zijn ontwikkeld en geen afzonderlijke identiteit hebben buiten het voedingsmiddel om, zogenaamde ‘Brand characters’, zijn geen kinderidolen en vallen derhalve niet onder dezelfde regels.


Indien u meer wilt weten over gezondheidsclaims, kunt u contact opnemen met Anna Kitslaar of met één van onze advocaten die in ons brancheteam food zitten.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).