Download dit artikel als PDF 15 oktober 2015

Holy Soda!?

Op 15 september jl. heeft de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld dat het gebruik door Holy Soda van de uiting ‘100% natural’ voor het product Holy Soda, een toegelaten etiketvermelding is.

Etiket
De uitspraak van de  RCC heeft betrekking op een klacht die gericht was tegen een etiket van een fles Holy Soda. Op de voorkant van het etiket staat onder meer “low calorie & 100% natural”. Op de achterkant van het etiket staat onder meer: koolzuurhoudende frisdrank met appel en framboos, met zoetstof”. Bij het woordje “zoetstof” staat een pijl naar de mededeling “natuurlijk gezoet met stevia extract”. Als ingrediënt is vermeld: “zoetstof (steviol glycosides)”, met een pijl naar de mededeling “dit komt uit een plantje”.

Klacht
De klager is van mening dat de claim “100% natural” op de voorzijde misleidend is, omdat aan het product steviolglycosiden zijn toegevoegd. Steviolglycosiden zijn geëxtraheerd uit stevia en hebben een E-nummer. Gelet daarop zou volgens klager de claim 100% natural” niet gebruikt mogen worden.

Verweer
Volgens Holy Soda bevat het product uitsluitend natuurlijke ingrediënten en op het etiket zijn al deze ingrediënten vermeld. De vermelding “100% natural” is niet misleidend, want er wordt geen onjuiste informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken c.q. de samenstelling van het product. E-nummers kunnen natuurlijke of synthetische stoffen zijn. Steviolglycosiden worden erkend als natuurlijk. Ook legt Holy Soda een (niet-limitatieve) lijst over met toegelaten en niet-toegelaten etiketvermeldingen gepubliceerd op de website van de NVWA. Hieruit volgt dat bij het gebruik van steviolglycosiden op het etiket de teksten “met natuurlijke zoetstof” en “gezoet met natuurlijke ingrediënten” gebruikt mogen worden.

Oordeel RCC: “100% natural” in dit geval een toegelaten etiketvermelding
De RCC stelt voorop dat de consument zich bij zijn beslissing tot aankoop van een levensmiddel zich (mede) laat leiden door de inhoud van de verpakking en meer in het bijzonder het etiket. Naar het oordeel van de RCC zal de gemiddelde consument de mededeling “100% natural” opvatten in die zin dat Holy Soda uitsluitend natuurlijke ingrediënten bevat. Welke ingrediënten dat zijn kan elders op de verpakking worden gelezen. Klager heeft niet bestreden dat de andere ingrediënten dan de steviolglycosiden, als natuurlijk kunnen worden aangemerkt.  Wat betreft het ingrediënt steviolglycosides is de RCC van oordeel dat uit de vermeldingen “natuurlijk gezoet met stevia extract”, en “dit komt uit een plantje”, het voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk is in welke context “natural” moet worden gezien. De mededelingen “met natuurlijke zoetstof” en “gezoet met natuurlijke ingrediënten” worden door de NVWA als toegelaten beschouwd. Aangezien de lijst van de NVWA niet-limitatief is (dus andere vermeldingen mogen ook worden gebruikt), acht de RCC de vermelding “100% natural” gezien de context van het gehele etiket, niet onjuist.

De RCC wijst de klacht af en Holy Soda mag de claim “100% natural” blijven gebruiken. 

Wilt u meer weten over etiketvermelding? Dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van de sectie  Intellectueel Eigendom en IT

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).