Download dit artikel als PDF 19 februari 2024

Huurdersvariant ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte 2022

Bij het verhuren van een winkelruimte of horecapand wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van het ROZ-model. Deze modellen omvatten veel verhuurdersvriendelijke bepalingen. In de afgelopen jaren groeide onder huurders ontevredenheid over het veelgebruikte standaardmodel. Om voor meer evenwicht in de gesprekken tussen huurders en verhuurders te zorgen, is er door verschillende brancheorganisaties een huurdersvariant op dit ROZ-model ontwikkeld. In deze variant is een aantal aanpassingen gedaan die meer rekening houden met de belangen van huurders. 

De belangrijkste wijzigingen in de Huurdersvariant van het ROZ-model omvatten:

  • Een meer gedetailleerde omschrijving van het gehuurde om de huurder beter te beschermen. Hoe specifieker het gehuurde in artikel 1.1. van het ROZ-model wordt omschreven, des te beter dat voor de huurder is. Het gehuurde zal dan namelijk ook aan die omschrijving moeten voldoen;
  • Een introductie van een minimale energielabel C-verplichting. De label-C-verplichting geldt vooralsnog alleen voor kantoorgebouwen;
  • Een aanpassing van de huurprijsindexering om extreme verhogingen te voorkomen, inclusief het instellen van een maximale indexering of een staffel;
  • Alternatieve regeling voor een eerlijker verdeling van servicekosten tussen huurder en verhuurder;
  • Een verschuiving van de verantwoordelijkheid voor asbest en verontreiniging naar de verhuurder in plaats van de huurder;
  • Pandemieclausule is aangepast om huurders beter te beschermen tegen de financiële impact van pandemieën en andere onvoorziene omstandigheden;
  • Nadruk op samenwerking tussen huurder en verhuurder bij het bespreken en vastleggen van duurzaamheidsmaatregelen;
  • Duidelijkere en meer huurder-vriendelijke regels voor onderverhuursituaties.

De betrokken brancheorganisaties zorgen hiermee voor een stevig tegengeluid. Het is natuurlijk nog maar de vraag of dit model ook daadwerkelijk in de praktijk zal worden gebruikt. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Meer informatie over het huurdersvriendelijk model (en het model zelf mét toelichting) is te vinden via: https://www.mkb.nl/meer-informatie/uitleg-huurdersvariant-roz-model

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).