Download dit artikel als PDF 30 oktober 2017

Lidl haalt levensmiddelen uit de schappen vanwege verkeerde taal op etiket

Supermarktketen Lidl heeft in augustus diverse producten uit de schappen van haar vestigingen in Ierland moeten halen, omdat de voorgeschreven vermeldingen op de verpakkingen van deze producten niet in het Engels waren gesteld. Er zijn echter geldende verplichtingen ten aanzien van het taalgebruik op verpakkingen van levensmiddelen. Wat ging er mis?

De kant-en-klaarmaaltijden van het eigen merk Vemondo hadden op de voorzijde wel Engelstalige namen (zoals “Mushroom & Barley Risotto”), maar op de achterzijde waren alleen vermeldingen in het Duits te vinden. Het vermelden van de voedselinformatie in het Engels was wel vereist, omdat de Ierse consument moest (en moet) kunnen weten welk product hij of zij koopt en welke ingrediënten er in zitten. Omdat deze producten allergenen bevatten, waren de mogelijke gevolgen van het niet correct vermelden van de ingrediënten en allergenen des te groter. Uit voorzorg heeft Lidl dus passende maatregelen genomen en de verpakkingen (die alleen Duitstalige voedselinformatie bevatte) teruggeroepen.

Regels met betrekking tot de taal op etiketten
De in Ierland geldende verplichtingen ten aanzien van het taalgebruik op verpakkingen van levensmiddelen zijn in grote lijnen gelijk aan de in Nederland geldende regels. De Europese Unie heeft in de afgelopen decennia gezorgd dat de regelgeving op dit punt in verregaande mate is geharmoniseerd en ook zelf regels opgesteld die automatisch in de gehele Europese Unie van toepassing zijn.

Voedselinformatie aan consumenten
De Verordening 1169/2011 (“Voedselinformatie aan consumenten”) bepaalt onder andere dat verplichte voedselinformatie aangebracht moet worden in een taal die gemakkelijk te begrijpen is voor de consumenten van de lidstaten waar het levensmiddel in de handel wordt gebracht. Bovendien wordt bepaald dat de lidstaten waar een levensmiddel in de handel wordt gebracht, de eis kunnen stellen dat op hun grondgebied voor de vermeldingen op de etikettering gebruik wordt gemaakt van één of meer talen die tot de officiële talen van de Unie behoren. Het gebruik van meerdere talen is daarbij toegestaan. In Nederland wordt dit voorschrift verder uitgewerkt in het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen. In dit besluit staat de eis dat de verpakking in ieder geval in het Nederlands gestelde informatie moet bevatten. Voor het overige is er geen beperking in het gebruik van andere talen, ongeacht of deze in Nederland begrepen worden.

Verplichte voedselinformatie
De informatie die in het Nederlands vermeld moet worden is de zogenaamde “verplichte voedselinformatie”. Het gaat dan onder meer om de benaming van het levensmiddel, de lijst van ingrediënten, de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten en een voedingswaardevermelding. Extra strenge regels gelden uiteraard voor stoffen die allergieën of intoleranties kunnen veroorzaken. Daarbij kan worden gedacht aan stoffen die (sporen van) gluten, schaal- en schelpdieren en noten bevatten. In de genoemde Europese Verordening is een lange lijst opgenomen met stoffen waarvan de aanwezigheid altijd moet worden vermeld. Ook is een specifieke lijst met stoffen opgenomen, waarvan de vermelding alleen hoeft plaats te vinden als het om bepaalde producten gaat. Zo moet op het etiket van dranken met meer dan 150 milligram cafeïne per liter het cafeïnegehalte vermeld staan, met daarbij de melding ‘Hoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven’.

Gebruik van de juiste taal of talen van groot belang
Dit verplicht gestelde voedselinformatie is essentieel voor consumenten om voedingsmiddelen veilig te kunnen consumeren. Geen wonder dat ook aan de taal of talen waarin deze informatie wordt vermeld strenge eisen worden gesteld. Als producent van levensmiddelen moet dus veel aandacht worden besteed aan de inhoud van het etiket of de verpakking. Anders loopt u aanzienlijke risico’s die eenvoudig kunnen worden voorkomen.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Frank Smetsers, of met één van onze andere specialisten uit ons brancheteam Food.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).