Download dit artikel als PDF 09 november 2015

Moet de passendheidstoets uit de nieuwe Woningwet wel gelden voor zorgwoningen?

De nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 in werking is getreden, heeft de regels voor toegelaten instellingen, zoals corporaties, gewijzigd. De zogenaamde passendheidstoets uit de nieuwe wet geeft schepere regels voor de toewijzing van woningen. Deze toets is ook van toepassing op zorgwoningen, terwijl uit de praktijk wordt opgeroepen om dit terug te draaien. Maar wat is nu die passendheidstoets, en moet deze eigenlijk wel van toepassing zijn op zorgwoningen?

De passendheidstoets
De passendheidstoets houdt het volgende in: Toegelaten instellingen moeten vanaf 2016 bij nieuwe verhuringen huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag, zoveel mogelijk huisvesten in woningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. Dit is de grens waarboven geen huurtoeslag kan worden gekregen. Gestreefd wordt naar een percentage van 95% van huisvesting van huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag in een woning waarvan de hoogte van de huur past bij het inkomen. Voor zorgwoningen wordt geen uitzondering gemaakt, terwijl dat in de praktijk tot problemen kan leiden. Zorgwoningen hebben, vanwege de aanwezige voorzieningen, vaak een huurprijs die ligt boven de grens waarmee huurtoeslag gekregen kan worden. Echter zijn deze woningen nu nog vaak bereikbaar voor huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag. In een normale situatie is het aantal woningen onder de aftoppingsgrens groter dan de doelgroep. Bij zorgwoningen geldt dat echter niet: er zijn ongeveer 37.000 woningen onder de aftoppingsgrens, terwijl de omvang van de groep met recht op huurtoeslag maar liefst 47.000 bedraagt.[1]

Door de verplichting om ook deze woningen zogenaamd “passend toe te wijzen”, bestaat het risico dat de duurdere zorgwoningen niet meer aan huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag verhuurd mogen worden. Instellingen die niet voldoen aan de nieuwe regels riskeren echter een boete.

Verzoek aan Minister Blok
Actiz (de organisatie van zorgondernemers) en Aedes (de vereniging van woningcorporaties) hebben gezamenlijk minister Blok van Wonen en Rijksdienst gevraagd om een uitzondering op de passendheidstoets te maken voor zorgwoningen. In een brief van 30 september 2015 aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat hij niet voelt voor de gevraagde uitzondering. Volgens hem kan de gevraagde uitzondering juist leiden tot stagnatie in de doorstroming naar zorgwoningen, omdat het voor ouderen onaantrekkelijk wordt naar een zorgwoning te verhuizen als die een hogere huur heeft dan een gewone woning. Minister Blok vindt dat de duurdere zorgwoningen die nodig zijn voor de huisvesting van zorgbehoevenden met recht op huurtoeslag in huurprijs moeten worden verlaagd. Dit verlies aan huurprijs moet gecompenseerd worden door de huurprijs van de woningen die verhuurd worden aan huishoudens met een hoger inkomen wat te verhogen. Naast deze inhoudelijke argumenten ziet de minister ook teveel praktische bezwaren aan een afwijking van de passendheidstoets voor zorgwoningen.[2]

Vervolg
Actiz en Aedes leggen zich niet bij het standpunt van de minister neer en zullen het onderwerp opnieuw in de Tweede Kamer onder de aandacht brengen. Indien dat leidt tot nieuwe regels of inzichten, zal ik u daarover uiteraard informeren.


Wilt u meer weten over de nieuwe Woningwet of andere vragen op het terrein van wonen en zorg, dan kunt u contact opnemen met het brancheteam Zorg of  met één van onze Vastgoed & Omgeving specialisten.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

 

[1] “Passendheidstoets en wonen met zorg”, uitgevoerd in opdracht van Aedes en Actiz, 8 september 2015.

[2] Drs. S.A. Blok, brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 30 september 2015, Passendheidsnorm en zorgwoningen.