Download dit artikel als PDF 30 december 2014

Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden

De Eerste Kamer heeft op 16 december 2014 ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. In de nieuwe wet zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken:

Ouderschapsverlof: vaders krijgen (naast het huidige kraamverlof van twee dagen) een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van ouderschapsverlof bij de geboorte van hun kind.

Zwangerschapsverlof: het zwangerschapsverlof bij een meerling wordt met vier weken uitgebreid: de werkneemster mag vanaf tien weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof indien het een zwangerschap van meer dan één kind betreft.

Bevallingsverlof: het bevallingsverlof van moeders bij een langdurige ziekenhuisopname van haar pasgeboren kind wordt verlengd tot 10 weken na het einde van de ziekenhuisopname. Het bevallingsverlof van de moeder gaat over naar haar partner als zij overlijdt bij de geboorte van haar kind. Moeders krijgen de mogelijkheid om het bevallingsverlof vanaf de zesde week na de bevalling in deeltijd op te nemen over een periode van maximaal 30 weken.

Zorgverlof: het kort- en langdurend zorgverlof kan thans nog worden opgenomen voor een zieke partner / ouder of voor een ziek kind. Vanaf 1 juli 2015 kan dit zorgverlof ook worden opgenomen voor bijvoorbeeld de zorg voor een huisgenoot, vriend, broer of zus.

Aanpassing contractuele arbeidsduur: op dit moment mag een werknemer een keer in de twee jaren een aanvraag indienen tot aanpassing van de contractuele arbeidsduur. Op grond van de nieuwe wet zal hij dit in de toekomst een keer per jaar mogen doen. Bij onvoorziene omstandigheden mag dit bovendien ook tussendoor.

Een groot deel van deze maatregelen zal per 1 januari a.s. al in werking treden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van de sectie Arbeid en Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).