Arvid Munsters

> a.munsters@vil.nl - 088-90 80 862
Arvid Munsters is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de secties Arbeidsrecht & Medezeggenschap en Herstructurering & Insolventierecht. Daarnaast maakt Arvid deel uit van het brancheteam Zorg.

Expert in arbeidsrecht
Arvid houdt zich bezig met het arbeidsrecht in brede zin. Hij staat diverse werkgevers bij met advies en ondersteuning, al dan niet in conflictsituaties. Arvid legt zich onder meer toe op medezeggenschapskwesties, reorganisaties en vraagstukken rondom concurrentie- en relatiebedingen. Of het nu gaat om het bieden van bedrijfseconomisch advies, het begeleiden van een proces zoals een reorganisatie of het bijstaan van een cliënt tijdens een (kortgeding)procedure. Ook het opstellen en begeleiden van adviesaanvragen voor ondernemingsraden behoort tot zijn expertise.

Doelgericht te werk gaan
In het arbeidsrecht spelen verschillende belangen en (bedrijfseconomische) vraagstukken. Cliënten waarderen het dat Arvid hierbij snel duidelijkheid schept. Hij wordt door menig ondernemer beschouwd als vaste sparringpartner. Als vaste vertrouwenspersoon die dóórvraagt en gericht naar werkbare oplossingen zoekt. Zodat zijn cliënten inzicht krijgen in de situatie en hun mogelijkheden. Hij staat diverse ondernemingen bij, van kleine bedrijven tot (middel)grote organisaties. Zijn doel is altijd: een praktische oplossing vinden die werkt voor zijn cliënt. Dit vraagt om inlevings- en relativeringsvermogen. Arvid gaat doelgericht te werk. Hij behartigt steeds uw belangen, altijd in goed overleg.