Download dit artikel als PDF 22 februari 2017

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (3)

Het mededingingsrecht verbiedt concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen. Denk hierbij aan prijsafspraken, verdeling van de markt of een boycot van bepaalde afnemers of leveranciers. Een overtreding van dit kartelverbod kan schade veroorzaken omdat het bijvoorbeeld leidt tot hogere prijzen. Op 25 januari 2017 is er een nieuwe wet aangenomen die het voor benadeelden makkelijker moeten maken om een schadevergoeding te krijgen.

De wet die het voor benadeelden van concurrentieverstorende praktijken makkelijker moet maken om schadevergoeding te krijgen is de Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht. In een eerder  blog informeerden wij al dat binnen Europa verschillende initiatieven waren genomen om de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht te stimuleren.

Europese richtlijn
In 2014 is een Europese richtlijn tot stand gekomen met maatregelen die moeten garanderen dat benadeelden daadwerkelijk schadevergoeding kunnen vorderen. Deze richtlijn dienden de lidstaten tegen 27 december 2016 in hun nationale rechtsorde om te zetten. Bij de Tweede Kamer was op 8 juni 2016 een wetsvoorstel ingediend dat deze richtlijn in Nederlandse wetgeving moest omzetten.

Belangrijkste onderwerpen 
Voor de belangrijkste onderwerpen in het wetsvoorstel verwijzen wij naar twee eerdere blogs die we in 2016 geschreven hebben:

Nieuwe wet in werking
Op 25 januari 2017 is de richtlijn in Nederland dus inmiddels daadwerkelijk omgezet in nationale wetgeving. De wet is op 10 februari 2017 in werking getreden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dineke van Dal of één van onze specialisten mededinging en aanbesteding.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).