Download dit artikel als PDF 29 november 2016

Omgevingsvergunning tankstations – hoe en wat met brandveiligheid

Op 16 november jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) geoordeeld dat een milieu-omgevingsvergunning voor het oprichten van een garagebedrijf met tankstation door de rechtbank terecht is vernietigd. De rechtbank en in aansluiting daarop ook de Afdeling komen tot dit oordeel vanwege brandveiligheid. Wat speelde er?

Burgemeester en wethouders van Laren hebben een milieu-omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een garagebedrijf met tankstation. In de directe omgeving van dit tankstation staan echter drie woningen waarvan er één een rieten dak heeft. De eigenaar van een aantal percelen in de omgeving van het tankstation, waarop onder andere ook die woningen zijn gesitueerd, heeft zich tegen de vergunning verzet. Zijn beroep is door de rechtbank Amsterdam gegrond verklaard waardoor de milieu-omgevingsvergunning werd vernietigd. Er is namelijk volgens de rechtbank onvoldoende zorgvuldig onderzoek verricht naar de brandveiligheid. Daarnaast is er ontoereikend gemotiveerd dat de vergunning vanuit het oogpunt van gevaarsaspecten kon worden verleend.

Brandveiligheid
De eigenaar van het tankstation gaat in hoger beroep. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overweegt vervolgens dat bij de beoordeling van de brandveiligheid van een tankstation, de effecten van een incident met een tankauto moeten worden betrokken. Hierbij verwijst de Afdeling naar een eerdere uitspraak waarin dit eveneens is geoordeeld. Daarbij wordt overwogen dat de effecten van een incident met een tankauto groter kunnen zijn dan de effecten van een incident bij het tanken van een motorvoertuig. Of het nu gaat om een bemand of onbemand tankstation doet hierbij niet ter zake. Het feit dat bij het lossen van een tankauto toezicht wordt gehouden, maakt niet dat een incident hierbij kan worden uitgesloten. Derhalve dient niet alleen rekening gehouden te worden met een mogelijk incident bij het tanken van een motorvoertuig, maar ook bij het lossen van een tankauto.

Feitelijke situatie
De Afdeling vindt vervolgens dat bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieu-omgevingsvergunning voor een tankstation naar de feitelijke situatie gekeken moet worden. Zoals in dit geval naar het feit dat een woning met een rieten kap in de directe omgeving gesitueerd is. Wel mag er daarbij vanuit gegaan worden dat deze voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Geoordeeld wordt door de rechtbank en de Afdeling dat onvoldoende rekening is gehouden met de mogelijkheid van een incident bij het lossen van de tankauto en met de feitelijke situatie ter plaatse. Derhalve is de vergunning vernietigd.

Milieu-omgevingsvergunning
Het blijkt maar weer dat onderzoek en onderbouwing voorafgaand aan het aanvragen van een milieu-omgevingsvergunning essentieel is. Daarbij moeten alle omstandigheden worden betrokken. Kijkend naar deze zaak dus ook een mogelijk incident met een tankauto en ligging van de specifieke gebouwen in de nabije omgeving. Zorg dus altijd dat er vooraf een goed en volledig onderzoek heeft plaatsgevonden waarbij extra gemotiveerd is waarom van gevaarzetting geen sprake is en/of aanvullende maatregelen getroffen zijn. Anders is de kans groot dat je achteraf geconfronteerd wordt met omissies waardoor jouw broodnodige vergunning onderuit gaat.

Indien u meer wilt weten over deze blog, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten Vastgoed & Omgeving.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).