Download dit artikel als PDF 28 september 2016

OntwerpLAP3 ter inzage

De Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu heeft op 26 september het ontwerp Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP3) aan de Tweede Kamer toegezonden. In dit plan wordt het afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 moet het huidige LAP2 gaan vervangen. Van 26 september tot en met 7 november ligt het ontwerpLAP3 ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen op het ontwerp (inspraakversie) kenbaar maken. Het ontwerpLAP3 is in te zien op en te downloaden van http://www.lap2.nl/.

Materiaalhergebruik
Het derde Landelijk afvalbeheerplan focust op materiaalhergebruik. In LAP3 komt de relatie tussen het stimuleren van de circulaire economie en het afvalbeleid in meerdere onderdelen aan bod. Door een juist gebruik van het onderscheid tussen afval en grondstof kunnen beperkingen van afvalregelgeving vervallen wanneer deze niet nodig zijn. Wanneer dit voor sturing van stromen of bescherming van het milieu wenselijk is, blijft de afvalregelgeving onverkort van toepassing.

Vergunningen
Doorwerking van het LAP in de praktijk vindt plaats via besluitvorming door het bevoegd gezag, bijvoorbeeld bij vergunningverlening of een beschikking op een kennisgeving voor import en export van afval op grond van de EVOA. Om een gelijk speelveld te behouden dan wel te creëren zullen vergunningen waar nodig aan het LAP3 worden aangepast.

Voor een aantal afvalstromen is in het ontwerpLAP3 de minimumstandaard voor verwerking van de betreffende afvalstof verhoogd. Dit geldt bijvoorbeeld voor shredderafval, dakafval en kunststof.

Wilt u meer weten over LAP3 en wat de consequenties kunnen zijn voor uw bedrijf, neem dan contact op met Wilbert van Eijk. Wilbert  is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het milieustrafrecht en maakt deel uit van het Brancheteam Afval en Recycling.

Bezoek ons op Recycling 2016 op 25, 26 en 27 oktober 2016 in de evenementenhal te Gorinchem.  

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).