Download dit artikel als PDF 11 november 2015

Pick-up-points; waar mogelijk?

De markt verandert en er wordt steeds meer online gekocht. Door deze veranderingen komen ook nieuwe fenomenen tot stand. Zoals pick-up-points of afhaalpunten. Het idee van zo’n pick-up-point is dat de boodschappen via internet worden besteld, en ter plaatse worden opgehaald. De klant bepaalt wanneer en is binnen 5 minuten weer weg. Maar moet zo’n afhaalpunt  gekwalificeerd worden als een winkel? En mogen ze zo maar op elke plek gebouwd worden?

Pick-up-points
Om op de eerste vraag in te gaan. Een pick-up point is geen winkel. Er zijn geen schappen waar de producten op liggen en de klant loopt niet door de ruimte heen om producten in een winkelwagentje te doen. Feitelijk vindt er alleen logistiek en opslag plaats en dan met name van producten die vooraf via internet zijn besteld. Een pick-up-point kan omschreven worden als een locatie uitsluitend bedoeld voor opslag en distributie van artikelen ten behoeve van aan- of verkoop via internet tussen bedrijf en consument, waar geen rechtstreekse verkoop of productadvisering via winkel, showroom of etalage plaatsvindt. Maar ondanks dat het geen winkel is, is een pick-up-point wel als detailhandel aan te merken, of gaat het om een andere bestemming?

Locaties
De locaties van afhaalpunten zijn vaak op bedrijventerreinen. Deze zijn vaak goed bereikbaar en aangezien er geen winkelinrichting nodig is, kan volstaan worden met het bouwen of in gebruik nemen van een (aangeklede) loods. Bijkomend voordeel van dergelijke locaties is dat de vierkante meter prijzen bij koop of huur over het algemeen lager zijn dan op een centrum- of meer detailhandelslocatie.

Concurrentie
De ‘echte’ detailhandel vreest concurrentie van deze afhaalpunten. Zo verwachten minder bezoeken van winkels en winkelcentra en daarmee afname van omzet en zelfs leegstand. Nu de gemeentelijke en provinciale overheid deze vrees deelt, wordt er meer en meer beleid gecreëerd met betrekking tot deze pick-up-points.

Beleid en bestemming
Diverse provincies hebben aangegeven dat buiten de gewone detailhandelslocaties afhaalpunten mogen worden gerealiseerd. Dus ook op locaties waar normaal gesproken geen (nieuwe) detailhandel is toegestaan zoals op bedrijventerreinen. Gemeenten maken ook beleid op dit gebied en moeten bestemmingen vastleggen in bestemmingsplannen.

Meer en meer wordt een aparte bestemming gecreëerd in deze bestemmingsplannen ten behoeve van afhaalpunten. De discussie of sprake is van detailhandel of niet, blijft daarmee buiten beschouwing. Soms wordt een rechtstreekse bestemming “afhaalpunt” aan een locatie toegekend, maar in veel gevallen wordt gewerkt met een toegestane afwijking van de (hoofd)- bestemming. Er wordt dan gekeken of een afhaalpunt ruimtelijk toegelaten is op de betreffende locatie. Zo zal aangetoond moeten worden dat het afhaalpunt geen dusdanige verkeersaantrekkende werking heeft. Dit zou namelijk negatieve consequenties veroorzaken voor de rest van het verkeer op het bedrijventerrein. Daarnaast zal geen sprake mogen zijn van onevenredige parkeerdruk in de openbare ruimte. Er zal dus voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein moeten zijn. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan een afhaalpunt in beginsel dus vergund worden.

Conclusie
Per locatie zal dus gekeken moeten worden wat het beleid van de gemeente is en of direct of indirect een pick-up-point gerealiseerd kan worden. Het is voor een toekomstige eigenaar van een pick-uppoint maar ook voor omliggende bedrijven van belang om de gemeentelijke publicaties in de gaten te houden en met name om te controleren wat in een bestemmingsplan geregeld gaat worden. Dat is namelijk het instrument waar actie tegen ondernomen moet worden om een afhaalpunt te kunnen realiseren of juist proberen tegen te houden.

Indien u meer wilt weten over deze blog, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten Vastgoed & Omgeving.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).