Download dit artikel als PDF 21 februari 2018

Reclame-uiting “verantwoord” mag niet zomaar gebruikt worden

Het begrip “verantwoord” is een ruim begrip dat op verschillende aspecten kan zien. Juist vanwege deze potentiële verwarrende betekenis, dient de consument beschermd te worden bij het gebruik hiervan in een reclame-uiting. De consument moet in de gelegenheid worden gesteld de juistheid van de kwalificatie ‘verantwoord’ te controleren.

Middels een campagne wil supermarktketen Aldi de consument laten weten dat ze steeds meer verantwoorde producten verkoopt. Hiervoor heeft ze een groen V-logo ontworpen. Dit logo bestaat uit een groene V met daaraan twee blaadjes en wordt onder meer gebruikt bij een reclame-uiting over scharrelkip.

Twee klachten
Bij de Reclame Code Commissie (RCC) is geklaagd over de reclame-uiting van Aldi, in de vorm van twee klachten. De eerste klacht luidt dat het V-logo teveel lijkt op de keurmerken voor gecertificeerde vegetarische en veganistische producten. In werkelijkheid wordt hier echter een vleesproduct aangeprezen.

De tweede klacht betreft het begrip “verantwoord”. Volgens de klaagster wordt hiermee  een verkeerd beeld over de bijdrage van vlees aan een goede gezondheid geschept. Ook merkt zij op dat vleesproductie niet echt verantwoord is te noemen, omdat vlees een zeer milieubelastend product is.

Verweer van de Aldi
In reactie op de eerste klacht geeft Aldi aan dat er veel (keur)merken zijn die bestaan uit een V of een vinkje. De keuze voor groen en blaadjes in het logo ligt volgens de supermarktketen voor de hand. Bovendien zorgt de afbeelding van scharrelkipdijfilet ervoor dat niet de verwachting wordt gewekt dat een vegetarisch product wordt aangeprezen. Niettemin zegt Aldi (onverplicht) dat zij het groene V-logo niet meer zal gebruiken.

Met betrekking tot de tweede klacht, gebruik van het woord “verantwoord”, voert Aldi aan dat het een breed, niet vastomlijnd verzamelbegrip is. Het gaat volgens de supermarktketen erom hoe de adverteerder dit begrip invult. Het gebruik van dit begrip in combinatie met vlees wordt meestal gekoppeld aan de leefomstandigheden van het dier en niet aan de gezondheid van de gebruiker of aan het milieu.

Oordeel RCC
Volgens de RCC levert de combinatie van de afbeeldingen, de tekst en de vermelding van het Beter Leven keurmerk geen verwarring op over de aard van het product dat wordt aangeprezen. De eerste klacht wordt dan ook afgewezen.

Met betrekking tot de tweede klacht overweegt de RCC dat het begrip ‘verantwoord’ een breed, niet vastomlijnd verzamelbegrip is. Het kan derhalve betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals effecten op het milieu of de gezondheid, maar ook dierenwelzijn en veiligheid. In zijn algemeenheid kan dan ook niet worden gezegd wanneer een product verantwoord genoemd mag worden. Om echter te voorkomen dat de consument op het verkeerde been wordt gezet, moet in de reclame-uiting wel duidelijk worden gemaakt op welk aspect van het product de aanduiding ‘verantwoord’ slaat.

Doordat in de reclame-uiting niet vermeld wordt dat de aanduiding “verantwoord” betrekking heeft op het dierenwelzijn, is deze vereiste duidelijkheid er niet, althans onvoldoende. Ook oordeelt de RCC dat de reclame voldoende ruimte en mogelijkheid biedt voor een dergelijke nuancering. De RCC acht de reclame-uiting dan ook misleidend, oneerlijk en in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Ze beveelt Aldi dan ook om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Indien u meer wilt weten over deze blog, kunt u contact opnemen met Anna Kitslaar of met één van onze advocaten die in ons brancheteam food zitten.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).